A kortárs információs kultúra fogalmi tükörben – 9.

Zsilka János és Hankiss Elemér emlékének

Bevezetés
Az információ fogalomhasználatának kezdetei: cseppekben tengerek
Információs társadalom és táguló információs szó-univerzum
A Szó-kalauz célja és válogatási szempontjai
A szócikkek természete, felépítése. Helyesírási alapelvek.
Az információtudomány fogalmi megszerkesztettségéhez: középút feszesség és huzatosság között
Tervek a folytatáshoz
Utószó
==> Jegyzetek

Jegyzetek

[1] Craige, William A.: A Dictionary of the Older Scottish Tongue from the Twelfth Century to the Seventeenth University of Chicago Press, 1931

[2] Az első ismert és fennmaradt írásos említést Geoffrey Chaucernél találjuk, 1386-ból (Dame Prudence and hire wise informacions and techynges). Ld.  Koohang, Alec et al. (Eds.): Knowledge Management: Theoretical Foundations Informing Science Press, 2008:50.

[3] Z. Karvalics, László – Varga, András: Informatorium – az intézménytől a szótörténetig Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 2010/10 418-423.

[4] Popper, Karl: Test és elme. Az interakció védelmében. Ford.: Káldy Zsuzsa Typotex, 2009

[5] A Szonda-Ipsos felmérésében hat technikai eszközről, illetve elnevezésről kellett eldönteni 1500 válaszadónak, hogy azok melyik kommunikációs formához kapcsolódnak.
http://www.hwsw.hu/hirek/32378/informaciotechnologiai_fogalmak_ismertsege_felmeres.html

[6] Többek között ez az oka annak, hogy egészen ritka esetben nyúltunk csak a Wikipedia információs szócikkeihez. Noha vannak értékes, használható darabok, de sok esetben a számunkra fontos részletek (kezdetek, korai történet, jelentésváltozatok) esetében hiányosnak vagy pontatlannak bizonyultak. Az (angol nyelvű) online értelmező szótárak pedig csak minimalista meghatározásokat adnak, sok esetben a leegyszerűsítéssel torzítva el bonyolult jelentéseket.

[7] Ld. ilyesmire a Tinta Kiadó online Angol-magyar informatikai szótárát

[8] Bódi Zoltán: Infoszótár. Informatikai fogalmak eredete, magyarázata és használata. Tinta Kiadó, 2011

[9] Információs társadalom fogalomtár. Angol-magyar szójegyzék definíciókkal. Összeállították a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói, akik részt vettek az „Információs Társadalom” c. kurzuson a Szociológia és Társadalompolitika Intézet szervezésében. Tanár és szerkesztő: Futó Péter és Rab Árpád.

[10] A 2010-ben elhunyt kitűnő Andreas Pfitzmann és csapata kidolgozott, és online (de nyomtatásban is) publikált egy egységes terminológiát, amelynek legutolsó nyilvános változata letölthető innen: http://dud.inf.tu-dresden.de/literatur/Anon_Terminology_v0.34.pdf. A terminológiát több nyelvre is lefordították lelkes munkatársak, s 2012-2013 folyamán magyar kutatók is elkészítették a terminológia hazai változatát.  (Nem hozták nyilvánosságra, mert a megfelelő alkalomra és publicitásra vártak. Pfitzmann katedrája megürült, a területen pedig számos új fogalom jelent meg. Mostanra tehát már az alap-terminológia is kibővítésre szorulna, erre azonban eredeti munkatársaknak nincs idejük – talán folytatódik a szakmai munka, talán nem.)

[11] Dénes Tamás: INFOSANCE a jövő INFOrmációs renaisSANCE társadalmának esélye E-világ, 2002/7.
http://www.pointernet.pds.hu/ujsagok/evilag/2002/07/evilag-02.html

[12] O’Callaghan, Sean: Cyberspace and the Sacralization of Information Heidelberg Journal of Religions on the Internet 2014/6 90-102.

[13] Kumon, Shumpei. 2008. “An Infosocionomist’s View.” Journal of SocioInformatics, 1(1):6-20.

[14] Győrffy Iván: Adalékok az információs üvegházhatás okaihoz és következményeihez
Internetto, 1998 http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/konyvtar/inftars/uveghaz.hun

[15] Need ‘Therapy’ for your ‘information pain’? John Geel és társai interjúja Louis Rosenfeld információépítéssszel
Ubiquity, 2001 March 1. http://ubiquity.acm.org/article.cfm?id=370131

[16] Így például teljesen megfelelő a használata: „There are three books on the table. One of them is educational, one is full with practical content and one is primarily informational.” (Az asztalon lévő három könyv közül az egyik oktatási célú, a másik gyakorlati tartalommal teli, a harmadik elsődlegesen információkat közöl).

[17] http://www.urbandictionary.com/

[18] „Füst Milán írja Gáspár Zoltánról: szenvedélyes racionalista volt. Ezért kérlelhetetlen a fogalmak tisztázásában. Valóban akkortájt kezdődött. A szavak értelemvesztése, fogalmak fejreállítása — főként a politikában és politikai ideológiában. Ami a legmélyebben izgatta. Innen a fogalomtisztázó kérlelhetetlenség. Megvan történetírásában és közírásában is”. Poszler György: Századvégi zárszámadás (?), avagy a század szerkezete. Ki ölte meg Gáspár Zoltánt? Liget, 1996. december 29.
http://ligetmuhely.com/poszler-gyorgy-szazadvegi-zarszamadas-avagy-a-szazad-szerkezete/

[19] Paár Tamás: A popperi világ(ok) Kultúra és Kritika 2010 június 27.
http://kuk.btk.ppke.hu/hu/content/popperi-vil%C3%A1gok

[20]As Floridi notes,‘information’ is a ‘conceptual labyrinth’.” Myburgh Susan: What the future was: recordkeeping and the paradigm shift it has to have (Kézirat, 2008) p.11.
http://www.academia.edu/3571284/What_the_future_was_recordkeeping_and_the_paradigm_shift_it_has_to_have

[21] Bőhm Kornél: Szó, szó, szó – de a veleje? Szómágia használata a közbeszédben és a kríziskommunikációban Jel-Kép, 2015/2 http://communicatio.hu/jelkep/2015/2/JelKep_2015_2_Bohm_Kornel.pdf

[22] Kiváló kollégánk egy poszt-szovjet balti köztársaságban az információs önrendelkezésről tartott előadást, és szokatlanul sokan regisztráltak az eseményre. Nagy részük egy idő után csalódottan távozott. Nem jogi előadásra számítottak ugyanis: nekik az információ szóról azonnal belbiztonsági-titkosszolgálati reminiszcenciák jutottak az eszükbe.

[23] Mint majd látni fogjuk: ami nálunk informatika, az egyik angolszász kultúrkörben IT (information technology), a másikban IS (információs rendszerek).

[24] Bryant, Anthony – Raja, Uzma: In the realm of Big Data First Monday, 2014/2 http://firstmonday.org/article/view/4991/3822

[25] A magunk részéről ezt „terminusrodeónak” hívtuk egy kisebb publicisztikában (Z. Karvalics László: Terminusrodeo: Minek nevezzelek, digitális bennszülött? It-Business Online Széljegyzet 2011. november 3.

[26] http://infomania.bgalapitvany.hu/

[27] A szógyűjtemény elkészítését és a Web-oldal felállítását a Magyar Nyelvstratégiai Intézet támogatása tette lehetővé. Hálás köszönet Bencze Lóránt igazgatónak és Bódi Zoltánnak a szakmai segítségért, a bizalomért és azért, hogy hittek a vállalkozás sikerében.