Tökéletes információ – Perfect information

Tökéletes információ – Perfect information

Tökéletes információ ~ a játék-elméletből a gazdaságtudományba importált fogalom arra a helyzetre utal, amikor a felek (játékosok, termelők és fogyasztók, piaci riválisok) ugyanarról a dologról azonos információval rendelkeznek.

Ugyanilyen vagy alig eltérő jelentésben használt kifejezések: transzparencia, átláthatóság

Ellentéte: tökéletlen információ

Tágabb fogalomcsaládjához tartozó kifejezések: információs aszimmetria, információs játszmák, információs járadék, információs előny

Milyen kategória? Az információgazdaság játék-elméleti beágyazású szakterminusa.

A szó a nyelvi rendszerben kizárólag a gazdaságelméleti irodalomban használatos.

A sakkban a játékosok mindig maguk előtt látják a bábukat (sajátjukat és ellenfelükét), és minden lépést. Ennek következtében ugyanazon információk ismeretében tudnak döntéseket hozni (ellentétben a pókerrel, ahol a lapok a játszma végégig rejtve maradnak az ellenfelek számára).

Amikor az egyik fél több információval rendelkezik, mint a másik, egyenlőtlenség alakulhat ki, melyet a gazdaságelmélet információs aszimmetriának nevez. Mivel ez a piac működésére káros hatást tud gyakorolni, a tökéletes információs helyzet nélkülözhetetlen a tökéletes verseny létrejöttéhez. Elvileg a tökéletes informáltság és a versenypiac egyéb alapfeltételeinek teljesülésekor a fogyasztók képesek lesznek a legjobb döntéseket hozni, és a nekik leginkább megfelelőnek bizonyuló termékeket és szolgáltatásokat megvásárolni. S miközben már a tökéletes információ mérésének is kialakult módszertana van (EVPI –Expected Value of Perfect Information), néhány közgazdaságtani és szociológiai iskola egyenesen megkérdőjelezi a tökéletes piac és a tökéletes információs helyzet lehetségességét. Abból indulnak ki, hogy az információs bázisok különbsége szükségszerű, hogy a termelés, a forgalmazás és a fogyasztás folyamatainak időbeli eltávolodása és a bennfentes helyzetek miatt mindig elkerülhetetlenek a különbségek az információhoz való jutás ritmusában, a döntési bizonytalanság soha nem szüntethető meg.

A tökéletesség azonban a helyzetre, és nem az információkra utal. Nem minden információ megszerezhetősége a kérdés, hanem csak annak a feltételnek kell teljesülnie, hogy a felek azonos információkkal rendelkezzenek. S vannak megközelítések, amelyek szerint csak a másik fél döntéseire vonatkozó információk kölcsönössége fontos, nem valamennyi, a döntés szempontjából releváns információé – s ezért tesznek sokan különbséget a tökéletes és a teljes (complete) információ között.

Értékelés és ajánlás: A fogalom egy összefüggő, stabil szakkifejezés-család része, leterheltsége nagyjából változatlan maradhat a következő években. Az ellentmondások azonban, amelyek a játékok steril és szabályozott, illetve a gazdaság komplex és sokszínű világa közti különbség miatt nem tüntethetőek el a fogalmi rendszerből, előbb-utóbb pontosabb és nagyobb magyarázó erejű modellekhez (és azokhoz kapcsolt új terminusokhoz) vezethetnek.

Irodalom:

Osborne, M. J. – Rubinstein, A. (1994): Extensive Games with Perfect Information Chapter 6. In: A Course in Game Theory. Cambridge M.A.: The MIT Press.

 

Leave a Comment