Informetria – Informetrics

Informetria – Informetrics

Informetria ~ az információtudomány egyik ága, amely az információkeresés adat- és szövegbányászatát, valamint az információáramlás mennyiségi szempontú elemzését ötvözi (Infobróker Kisszótár).

Ugyanilyen vagy alig eltérő jelentésben használt kifejezések: információstatisztika, információmérés

Tágabb fogalomcsaládjához tartozó kifejezések: információáramlás, információhasználat, információ-érték

Milyen kategória? Egy új generációs tudományterületet megnevező szakszó.

A szó a nyelvi rendszerben stabil jelentéssel gyökeresedett meg, de művelőinek szűk körén kívül még teljesen ismeretlen.

A bibliometria, majd a tudománymetria, e két patinás tudományterület a könyv-és folyóirat-kibocsátás minden mérhető vonatkozására alakított ki folyamatosan fejlesztett módszereket. A német Otto Nacke 1979-ben ismerte fel, hogy a „könyv” illetve a „tudományos közlemény”, noha tartalmát tekintve különbözik, természetét tekintve nem. Ugyanúgy van terjedelme, vannak metaadatai, hasonló mérésműveletek végezhetőek velük, és mindez más „hordozókra”, információs objektumokra is igaz (például az óriási orvosi és jogi adattárakra). Javasolta tehát egy új, gyűjtő jellegű tudományterület létrehozatalát és elnevezését – az előzmények mintájára képzett informetriát (Nacke, 1979).

Nacke jól ráérzett, hogy a változó tartalmak, funkciók, felhasználási módok és formák mögött közös szabályszerűségek húzódnak, így az informetria szinte észrevétlenül integrálta

előbb a szabadalmi mérést (patentometrics), majd a hálózati kultúra új világát, magába olvasztva a Világháló, a  World Wide Web kvantitatív vizsgálatát (Webometrics). Az egyes online tartalomműfajok megjelenésével önálló mérési egységgé váltak a blogok (Blogometrics) és a hírek (News informetrics), s végül mindez feloldódott az elektronikus univerzum valamennyi, Weben kívüli elemét is magába foglaló kibermetrikában (Cybermetrics).

Az irányzatnak szakfolyóirata (Journal of Informetrics, JOI), szakosított konferenciái és szakosított kutatóintézetei is vannak, a legismertebb a koppenhágai Királyi Könyvtár- és Információtudományi Főiskola Informetriai Vizsgálatok Központja (Centre for Informetric Studies, CIS).

Értékelés és ajánlás: A kifejezés viszonylag gyorsan elfogadottá vált és letisztult. Elképzelhető, hogy az információs írástudás új szintjeinek általánossá válásával egyszer majd szélesebb körben lesz ismert – nemcsak az informetria létezése vagy szerepe, hanem néhány tipikus megoldása vagy felülete is.

Irodalom:

Nacke, O. (1979): Informetrie: eine neuer Name für eine neue Disziplin. Nachrichten für Dokumentation 30 (6), 219–226.
Stock, W. G. – Weber, S. (2006): Facets of Informetrics. Information, 8, 385-389.
Infobróker kisszótár szócikke http://mibeinfo.hu/infobrokerszotar/ [2015-04-01]

Leave a Comment