Információvesztés – Information loss

Információvesztés – Information loss

  1. Információvesztés ~ adott kiterjedésű információs egység tárolás vagy továbbítás során elszenvedett sérülése, ami miatt a teljes információs tartalom már csak részlegesen, korlátozottan vagy jelentésvesztéssel állítható vissza.

Ugyanilyen vagy alig eltérő jelentésben használt kifejezések: információs hiba információs pontatlanság információromlás információtorzulás

Ellentéte: (tartós) információőrzés

Tágabb fogalomcsaládjához tartozó kifejezések:

Milyen kategória? Számos társadalomtudomány alkalmazza jelenséget leíró szakszóként, ám erős az ezzel nagyjából átfedő hétköznapi jelentés és használat is.

A szó a nyelvi rendszerben széleskörűen elterjedt.

  1. Információvesztés ~ a fekete lyuk által elnyelt és „csapdába ejtett” információ megőrződésének hiánya az asztrofizika szótárában.

Ugyanilyen vagy alig eltérő jelentésben használt kifejezések: információ-paradoxon

Tágabb fogalomcsaládjához tartozó kifejezések: információfizika

Milyen kategória? Szigorúan definiált természettudományi szakkifejezés.

A szó a nyelvi rendszerben elsősorban az asztrofizikusok körében ismert, az ismeretterjesztő szaksajtó is csak ritkán él a használatával.

  1. Iskolai és közösségi helyzetgyakorlatokból jól ismert jelenség, hogy már egy kisebb csoportban is jelentős információromlást és információvesztést tapasztalunk, ha egy egyszerű üzenetet kell emberről emberre átadni, zajos környezetben vagy a továbbítást szándékoltan megnehezítve (pl. suttogva). A huszadik század ötvenes éveiben elinduló kommunikációtudomány felfigyelt a jelenségre, és az információvesztés sajátosságainak megértésére és az elvesztett információ mérhetőségére irányuló kutatások sorát indította el. Az eredmények azonban megrekedtek a jelenség ismételt konstatálásánál, és a fogalom a hetvenes évek végétől egyre inkább a szervezetszociológia és az információmenedzsment irodalmában bukkant fel. Az információvesztés legtipikusabb helyzete a hierarchián belül, felülről lefelé irányuló (downward) kommunikáció, amelynek során akár egy eredeti üzenet tartalmának 80% is elveszhet. A hálózati adatforgalom elképesztő léptékűvé válásával az ezredforduló után egyre inkább a különböző csatornákon közlekedő, különböző tartalmú információk elvesztésének természetrajzával kapcsolatos ismeretek értékelődtek fel, ami technológiai-szoftveres irányba tolta a kutatásokat (Martin, 2010).
  1. Mi történik az információval a fekete lyukon belül? Amióta Stephen Hawking a hetvenes évek közepén felállította azt a tételt, hogy a fekete lyukak minden beléjük hulló anyagot és információt elpusztítanak, azóta több mint fél tucat rivális hipotézis született arról, hogy valójában mi is történik az információval. Tíz évvel ezelőtt maga Hawking is új elmélettel állt elő, miszerint mégis képes információ kiszökni, igaz, erősen roncsolt formában. Az információ teljes eltűnése amúgy is ellentmondott volna a kvantumfizika törvényeinek (ez az úgynevezett információs paradoxon). S miközben az asztrofizikusok folyamatosan finomítják a fekete lyukak és az információ viszonyára vonatkozó elképzeléseiket, mi se feledkezzünk el arról, hogy az általuk használt információfogalom egészen más, mint a neuropszichikus információ, amellyel a társadalomtudomány dolgozik: ez ugyanis szinte kizárja, hogy a kifejezés átkerüljön egy szélesebb körű használati térbe.

Értékelés és ajánlás: Az a különös helyzet állt elő, hogy a két, egészen eltérő kontextusban használt kifejezés olyannyira nem zavarja egymást, hogy békésen megférhetnek egymás mellett, akár még hosszú évtizedekig

Irodalom:

Sligo, F. (1995): Information Loss Revisited: How Different Levels of Staff Perceive Their Access to Work-Related Knowledge. Asia Pacific Journal of Human Resources, 1,60-74.
Martin, M. K. et al. (2010): Impact of Information Loss and Information Error on Network-enabled Decision-making. Institute for Software Research, Carnegie Mellon University, Pittsburgh. http://www.casos.cs.cmu.edu/publications/papers/CMU-ISR-10-127.pdf [2015-03-26]

 

 

Leave a Comment