Információvakság – Information blindness

Információvakság – Information blindness

Információvakság ~ érzékszerveink és felfogóképességünk korlátozottsága, előítéletek, bizonyos információs helyzetek okozta zavaró hatások és más okok miatt kialakuló percepciós hiba, amely egy adott információ jelenléte, elérhetősége, láthatósága, rendelkezésre állása ellenére sem teszi lehetővé annak érzékelését, és ekképpen felhasználását.

Ugyanilyen vagy alig eltérő jelentésben használt kifejezések: információkerülés,

Ellentéte: információszerzés

Tágabb fogalomcsaládjához tartozó kifejezések: kommunikációs zaj, figyelemzavar, az információ Malthus-törvénye

Milyen kategória? Az érzékelés-pszichológiai és szervezetszociológiai irodalom szakszava.

A szó a nyelvi rendszerben közel áll ahhoz, hogy a diszciplináris ketrecből kiragadva általánosabb értelemben használjuk.

Képzeljünk el egy látássérült felhasználót, aki előtt fizikailag ott van egy adott információs alakzat, ám ő csak azt képes érzékelni, amihez valamilyen csatornán keresztül (például: Braille-olvasóval) eljut. Az információvakok így állnak szemben az információval, ami érzékelésük terének részeként könnyen azonosítható volna, de csatorna híján mégsem tudják birtokba venni azt. Ennek számos oka lehet. Pszichológusok egyes embereknél, szervezetszociológusok vállalatoknál vizsgálják ezt a jelenséget.

A legfontosabb kutatói kérdés az, hogy az információvakság kialakulásában milyen mértékben játszik szerepet a technológia metamorfózisa. Az egyszerre több információs felületre való figyelés (multitasking?) Vajon az elektronikus térben átalakuló olvasási szokások (azon belül is: a szem fixációs mozgásának megváltozás) a ludasak azért, hogy egy tartalom gyors átfutásakor a lényegre emlékszünk ugyan, de részletekre nem?  Egy cégnél vagy hivatalban adott személyek az okai a szervezeti információs vakságnak, vagy a vállalati kultúra? Az ilyen értelemben vett információs vakság számtalan felhasználói helyzetben jellemezhet minket.

Értékelés és ajánlás: A fogalom eredetét nem sikerült megállapítani, első előfordulásra nem hivatkoznak azok, akik használják. Elterjedését, népszerűbbé válását jósoljuk, mert nagyon közel áll a sokkal általánosabb és a nyelvi rendszerben már régóta stabilan jelenlévő „vak valamire (’nem veszi észre’) jelentéshez. Emiatt jól alkalmazható a digitális ökoszisztémában információfeldolgozási nehézségekkel szembesülő felhasználók viselkedésének leírásához, hogy más típusú deficitektől meg lehessen különböztetni az információs vakságot.

Irodalom:

Harper, S. (2011): Social Aggregation and ‘Information Blindness’ – #accessibility. Február 1.
http://simon.harper.name/2011/02/01/social-aggregation-and-information-blindness-accessibility/ [2015-03-26]
Wills, S.: Preventing information blindness Insight Management Academy https://www.insight-management.org/5-min-insight/preventing-information-blindness

 

Leave a Comment