Információs vállalkozó – Information enterpreneur

Információs vállalkozó – Information enterpreneur

Információs vállalkozó ~ információs termékekkel és szolgáltatásokkal piacra lépő üzleti szereplő.

Ugyanilyen vagy alig eltérő jelentésben használt kifejezések: cybervállalkozó

Tágabb fogalomcsaládjához tartozó kifejezések: információgazdaság, információáru, információszolgáltatás, információs piac

Milyen kategória? Noha a fogalom több mint 30 éves, ma leginkább a hálózati szakzsargon népszerű kifejezése.

A szó a nyelvi rendszerben angolul rövid, magyarul a hosszú formájában népszerűbb.

Az információ és a vállalkozó (information + enterpreneur) szavak összevonásából képzett kifejezés rövid alakját (infopreneur) 1984 elején jegyezték be védjegyként az Egyesült Államokban, s még mindig évekkel az Internet robbanása előtt már összefoglaló szakkönyv jelent meg arról, miként lehet és érdemes új információs termékeket és szolgáltatásokat telefon, számítógép és hitelkártya segítségével korszerű körülmények között piacra vinni (Weitzen és Genda,1991).

Az Internetre helyeződő információs üzletvitel számos dolgot változtatott meg egy csapásra. Azzal, hogy egy Web-oldal vagy akár egy blog is elégséges lett a piacra lépéshez, egy vállalkozás elindítása végtelenül könnyűvé vált, s csak egy adott pont, egy adott forgalom után igényelte a cégjogi formaságokat is, a tőkeigény mellett minimálisra szállítva ezzel le a kockázatot is. Az online közeg miatt eltűntek a térbeli meghatározottságok (egy info-vállalkozó bárhol élhet, bárhonnan gondozhatja virtuális boltját). Nehézség nélkül elláthatóvá váltak olyan részfeladatok (fejlesztés, gyártás, marketing, elosztás, tranzakció-és fizetésmenedzsment, ügyfélkapcsolatok), amelyek egy hagyományos üzleti térben specialistát vagy beruházást igényeltek volna. Számos új, jövedelemszerző tevékenységtípus alakult ki, olyanok, amelyek korábban nem léteztek. Amióta a Webes óriásplatformok a népszerű tartalom-termékek létrehozását látogatószám-alapján honorálják partnereiknek, ezerszám jelentek meg erre szakosodó specialisták: videók, zenék, oktatási tartalmak előállítói.

Egy idő után gazdasági tanácsadók, befektetők és kormányzati iparpolitikák is elkezdtek fantáziát látni abban, ha fejlesztik az információs vállalkozások létrejöttét segítő innovációs ökoszisztémát, bátorítják a fiatalokat arra, hogy – gyakorlatilag induló tőke nélkül is – önálló üzleti tevékenységbe fogjanak. Számos oktató és képzési program indult az egyetemeken, 2004-ben pedig önálló szakfolyóirat indult (az Infopreneurship Journal) – igaz, Iránban.

Az info-üzlet Internetes sikere azonban azzal járt, hogy az információs vállalkozás jelenségét már egyre inkább csakis a Webes közegre érvényes minőségként kezdték láttatni az üzleti kézikönyvek és a meghatározások. Pedig – ahogy arra Lahm és Stowe (2010) felhívja a figyelmet – számtalan példát láthattunk rá az Internet előtti, számítógépes-telefonos korszakban, sőt azt megelőzően, már a pre-digitális világban is (például a huszadik század negyvenes éveinek Amerikájában a postát és a leveleket médiumként használó korai információárusítási formákkal).

Értékelés és ajánlás: Az információs vállalkozó „kétfedelű” szakkifejezés: utal arra, hogy a piacra lépés információs termékekkel és szolgáltatásokkal történik, és arra is, hogy mindennek egy különlegesen kedvező feltételeket biztosító üzleti környezet, az információs világháló és az elektronikus kereskedelem nyit kaput. Ha a szóhasználat erre a kettősségre reflektál, akkor a kifejezés még nagyon sokáig stabilan a szókincs része maradhat.

Irodalom:

Weitzen, H. S. – Genda, W. B (1991): Infopreneurs: Turning Data Into Dollars, John Wiley & Sons.
Russell, D. (2016): Why Becoming An “Infopreneur” Is The Best Business Strategy For You Let Go. Break Free, February http://davyrussell.com/blog/escaping-9-5/why-becoming-an-infopreneur-is-the-best-business-strategy-for-you/ [2016-05-23]
Chandler, S. (2006): From Entrepreneur to Infopreneur: Make Money with books, E-Books and Information Products, John Wiley & Sons.
Lahm, R. J. – Stowe, C. R. B. (2010): An exploration of information enterpreneurship In: Ann, J. – Carland, J. (szerk): Proceedings of the Allied Academies Internet Conference, 12.  Allied Academies, 53-56. http://www.alliedacademies.org/pdfs/paai-12.pdf

Leave a Comment