Információs útvesztő – Information maze

Információs útvesztő – Information maze

Információs útvesztő ~ a be nem avatottak számára érthetetlen logikával felépülő, techno-halandzsának tűnő vagy éppen az információs környezet túlzott gazdagsága miatt elérhetetlen tartalmak birodalma, amelyben nagyon könnyű elveszni, dezorientálódni, navigációs hibát véteni.

Ugyanilyen vagy alig eltérő jelentésben használt kifejezések: Információs labirintus (information labyrinth)

Ellentéte: információépítészet, információs repozitórium, információs környezet

Tágabb fogalomcsaládjához tartozó kifejezések: információdzsungel, információrendszer, információ akadálymentesítés, információs deficit

Milyen kategória? Alkalmi, hétköznapi szóalkotás, visszatérően „fedezik fel” különböző szerzők különböző kontextusokban.

A szó a nyelvi rendszerben nem terjedt el, de erős hangulata miatt minden előfordulásakor a szövegkörnyezetből egyértelművé válik a használt jelentés.

A kifejezést Marcus Whiffen amerikai építész és építésztörténész könyvének köszönhetjük, amelyben a rosszul tervezett mivoltuk miatt a fizikai tájékozódást megnehezítő információs objektumokról értekezik (Whiffen, 1966).

A hetvenes években, Whiffentől teljesen függetlenül, orvosi, kémiai, közgazdasági és elektrotechnikai és szellemi tulajdon-védelmi szövegkörnyezetben is megjelenik, de ezekben már kifejezetten a nagyra duzzadt szöveges állományokban való keresés nehézségeire reflektálnak vele. Az olykor reménytelennek tűnő üzleti információszerzés irodalma szülte meg a szakosított „üzleti információs útvesztő” (business information maze) kifejezést (Haythornthwaite, 1990).

A kifejezés előkerülésének sajátos ritmusa van: amikor az új technológiák eredményeképp megnő az elérhető információk mennyisége, felerősödik a használat. Amikor a megnőtt információtömeg kezelését, elérését, rendezését támogató technológiák is megjelennek, olyankor elhalkulnak az útvesztőt emlegető hangok.

Azok a fogyatékkal élők (látássérültek, olvasási zavarokkal küzdők, stb.), akiknek már a puszta információhordozó, a szöveg vagy a kép birtokba vétele is nehézséget okoz, halmozottan szembesülnek az információkeresés kihívásaival, még internetes környezetben is. Esetükben emiatt nemcsak „információs akadálymentesítéssel” kapcsolatos szabályokat kell jogi úton előírni, hanem figyelembe kell venni mindazon megoldásokat, amellyel megkönnyíthető a tájékozódásuk – például a honlapok ilyen értelmű testre szabásával (Majtényi, 2005).

Értékelés és ajánlás: A rosszul megkonstruált információs környezetek megnevezésére jól használható ugyan a kifejezés, de az állandósult szókapcsolattá váláshoz még nem termelődött elég „gyúanyag”.

Irodalom:

Whiffen, M. (1966): The architect and the city, Cambridge, Mass.: M.I.T. Press.
Haythornthwaite, J. (szerk.) (1990): The Bussiness Information Maze: An Essential Guide. Aslib Publications, London.
Majtényi L. (2005): Az elektronikus információszabadság törvénybe iktatása Magyarországon. In: Majtényi et al.: Az elektronikus információszabadság, Eötvös Károly Intézet, 2, 37-264.

Leave a Comment