Információs tótumfaktum – Information maven

Információs tótumfaktum – Information maven

Információs tótumfaktum  ~ egy információs kisvilág, egy tudásterület olyan képviselője, aki az adott tárgyhoz tartozó kérdések hírvilágában, forrásaiban, vitáiban rendkívüli mértékben otthonos és jártas. Tudását megosztja, arra figyelni érdemes, mert nemcsak követi, hanem alakítja is a diskurzusokat. 

Ugyanilyen vagy alig eltérő jelentésben használt kifejezések: e-mavenizmus (e-mavenism)

Tágabb fogalomcsaládjához tartozó kifejezések: információs angyal, információhalmozás, információmegosztás

Milyen kategória? Egy hétköznapi információs szerep-és viselkedéstípus megtestesítőjére kitalált, a kortárs információs szcéna elemzői által kitalált és népszerűsített szószerkezet. Nem valószínű, hogy valaha is szakkifejezés lesz belőle, de szellemes és jól használható mivolta miatt hosszú életű lehet.

A szó a nyelvi rendszerben régóta jelen van, ritkán, de akkor egyértelmű, letisztult jelentésben használatos. Magyar előfordulása még nem volt, a tükörfordítás nehézségekbe ütközik, ezért kulturális fordítással kísérleteztünk.

Ki az, aki egy adott témakörről mindent elolvas, mindent tud? Állandóan a forrásokon lóg? Ahol érdemes kutatni, ott ő próbálkozik. De nem egyszerűen csak felhalmoz és begyűjt: avval, hogy más által nem ismert alapossággal és részletességgel otthonos egy vagy néhány tárgykörben, tudása nem pusztán lexikális, hanem a megértésben is új minőséget ér el. A tényeket megemészti és feldolgozza, újra-és újrarendezi. Emiatt felismer rejtett összefüggéseket, kapcsolódásokat is, ítélete, diagnózisa gyors és halálbiztos, ha friss jelenségeket kell mérlegre tenni, vagy valami váratlan dolgot kell szakmailag értékelni.

Mindezt életforma-szerűen teszi. Nem ebből él, de tudják róla, hogy erre is képes. Ha mégis sikerül olyan állást kapni neki, ahol hivatásszerűen élhet a szenvedélyének, akkor nincs nála boldogabb ember. És ez még nem elég: tudvalevő, hogy egy szűkebb baráti vagy szakmai körrel folyamatosan és önzetlenül megosztja az ismereteit. Mivel állandóan a legfontosabb információs csatornákon lóg, ő az, aki először küld el egy nélkülözhetetlen linket, egy hírt egy fontos könyv megjelenéséről (amit ő akkorra már természetesen olvasott), vagy egy felkapott cikket (amelyről néhány szikár mondatban rögtön ki is fejti – általában lesújtó – véleményét). Egyszer csak kapunk tőle egy e-mailt, amiben megoszt egy érdekes találatot – lehet, hogy másnap már „élesben” használjuk, annyira jól jön valamihez.

Angolszász nyelvterületen maveneknek nevezték el őket, még az Internet előtti korszakban, a bölcs, tudását másokkal megosztó embert jelentő jiddis jövevényszó felszippantásával. Az angol nyelvbe 1952-ben bekerülő kifejezés az Egyesült Államokban vált népszerűvé a hatvanas években, de igazán elterjedtté csak a „market mavenek” megjelenésével vált: néhányan ugyanis olyan tömegű piaci információval rendelkeztek bizonyos termék-körökről, hogy nem lehetett nem figyelembe venni őket. Különös megbecsülésnek örvendtek a tőzsdei mavenek, akik nem az anyagi haszonszerzés, hanem az ismeretek átadásának öröméért osztották meg tudásuk kincsestárát másokkal. A tudásipar mai napig előszeretettel illeszti egy-egy termék vagy cég nevébe a jó csengésűvé lett maven szót. Az Internettel együtt pedig megszületett az e-mavenizmus (e-mavenism) és annak „ikre” is, a véleményeket szóbeli csatornákon befolyásoló kommunikáció (electronic word-of-mouth communication, eWOM) – mint érdekes jelenség és mint szociológiai és marketingkutatások tárgya.

Eléggé összetett jelentésű szó az information maven, nagyon nehéz azt magyarra fordítani. Nem egyszerűen információgyűjtők-és szétosztók, ahogy Malcolm Gladwell eléggé elterjedt tipológiája sejteti. Nem pusztán szakértők, ahogy Steven Pinker, a kiváló nyelvész véli. Ők mindent csinálnak a gyűjtésen, szétosztáson és a szakértésen túl az érdeklődési körükbe vont tudásvilágokkal – még a jelentéseket is alakítják (ezért hívhatják őket néha „meaning connoisseur-nek”, a „megismerés műértőinek”).

Értékelés és ajánlás: Néhány éve javasoltuk, hogy magyarra tótumfaktumként fordítsuk (Z. Karvalics, 2012). A középkori latin „fac totum” (csinálj mindent!) változataként mint egyfajta hungarikum született meg a totumfac – mindenes, mindennek a mozgatója, mindentudó értelemben. Később kapott egy enyhe pejoratív zamatot is, a sajátos szóhangulatú tótumfaktumot túlbuzgó, „okoska” típusú személyekre kezdték alkalmazni, aztán visszatért az eredeti jelentés, hiszen újabban leginkább azokat nevezik így, akik pozíciójuk vagy helyzetük révén akár mindent megtehetnek. S mivel a szóból szinte „kisüt” a tény (faktum) hangulata is, keresve sem lehetne jobb kifejezést legyártani az információs tótumfaktumnál.

Irodalom:

Gladwell, M. (2000): Fordulópont, HVG Kiadó, 2007. (Eredetije: Tipping Point, How Little Things Can Make a Big Difference. Little Brown, 2000 Szabadon letölthető: http://lifebooks4all.blogspot.hu/2010/03/tipping-point-malcolm-gladwell-pdf.html
Pinker, S. (1999): A nyelvi ösztön, Typotex, 369-370.
Karvalics L. (2012): Info-portrék 3. Az információs tótumfaktum (information maven). IT-Business, Július 4.
http://www.itbusiness.hu/Fooldal/technology/publicisztika/Z_Karvalics_Laszlo/Info-portrek_3.html [2016-04-23]

Leave a Comment