Információs szórakoztatás – Infotainment

Információs szórakoztatás – Infotainment

Információs szórakoztatás ~ az információközlésnek az éppen népszerű szórakoztatási formákhoz való műfaji közelítése, amellyel elérhető, hogy a kívánt tartalom könnyebben éri el a célközönséget, mint az üzenet szórakoztató karakter nélküli változatai.

Ugyanilyen vagy alig eltérő jelentésben használt kifejezések: hírakoztatás, infórakoztatás

Tágabb fogalomcsaládjához tartozó kifejezések: edutainment (szórakoztanítás)

Milyen kategória? Egy jól azonosítható, bár alakját változtató tömegkommunikációs jelenséget megragadó leíró szakkifejezés.

A szó a nyelvi rendszerben szinte kizárólag médiaszakmai szövegekben fordul elő, Magyarországon szórványosan.

A nagy szlengszótárak egyöntetűen 1983-at jelölik meg az infotainment (information + entertainment) szó születési dátumaként, a Phone Call magazin hasábjain használták először. Értelmezése televíziós környezetre vonatkoztatva, a hírműsorok kapcsán, kritikai jelleggel épült fel egykor. Azt próbálták kifejezni vele, hogy ha egy hír önmagában nem érné el az érzékelésküszöböt, olyan környezetet, köntöst teremtenek neki, amely közelebb sodorja kedvelt szórakoztató műfajokhoz, ezáltal látványosabbá, humorosabbá teszi, így az információs tartalom szórakozás ürügyén vihető át.

Sokáig ebben az értelemben volt használatos, aztán érdekes fejlemények történtek. A hírműsoroknak a nézőkért folytatott versenyfutásában a látványosságnál sokkal fontosabb lett a gyorsaság, a megbízhatóság és a hitelesség. A professzionális hírüzemek így szinte teljesen felhagytak evvel a gyakorlattal, ám kialakultak azok a hibrid műfajok (elsősorban a közéleti-politikai hír-show-k, elsősorban a Jon Stewart Daily Show és a Colbert Report), amelyek vállaltan ötvözték a szórakoztatást az annak nyersanyagává tett hírekkel.

A hír-, információ-és tudáséhség azonban eközben olyan méretűvé nőtt, hogy immár a tisztán szórakoztató tartalmak előállítói kezdték „feljavítani” saját tartalmaikat információs többletekkel. A műveltségi vetélkedők szórakoztatásba keveredik folyamatosan az információs, ismeretterjesztő tartalmat. Színházi előadások és koncertek előtt (vagy alatt, a multimédia lehetőségeit kihasználva) a művészi tartalomhoz való sikeresebb közelítés útját megolajozó adalékokat, ismeret-darabkákat komponáltak. Népszerű irodalmi műfajok (krimik, ifjúsági kalandregények) hősei kezdtek el a cselekmény sodrában, mintegy mellékesen, komoly információs tartalmakat átadni: faktoidok (ismeretterjesztő tényközlések) például jellegzetes geg-motívumokká lettek a népszerű Big Bang Theory (magyarul: Agymenők) című sorozatban. Az Interneten is sokféleképpen hibridizálódnak a tartalmak: bizonyos korosztályokban a játékosítás, a gamifikáció keveredik az ismeretek átadásával, másutt a marketing-üzeneteket helyettesítik valódi, értékes információk, a You Tube klipvilágában pedig sokféle szórakoztató tartalomhoz rendelődik sokféle információ, illetve sok „komoly” tartalom tud könnyed, látványos, szórakoztató köntöst ölteni.

Összességében azt látjuk, hogy a szószerkezet két tagja közül eltűnt az egykor kitüntetett irány, és most már többféleképpen tudnak hibridizálódni.

Értékelés és ajánlás: A kifejezés használata az előfordulásokat is mérő szótárak szerint angol nyelvterületen 2005-ben tetőzött, azóta csökken. Magyarul három fordulat verseng: a tájékoztatva szórakoztatás, az infórakoztatás és a hírakoztatás. A hosszú változat nagyon ritka, szinte csak magyarázatokban bukkan fel. Az infórakoztatást néhány, hálózatra költöző prezentációban találjuk meg. Legtöbben a hírakoztatáshoz nyúlnak, amely tükrözi az eredeti használati teret, és gördülékenyen rövid. E sorok írója visszatérően javasolta ennek a verziónak a használatát (Z. Karvalics, 1995, 2000), és örömmel tölti el, hogy a legtöbb magyar fordítás ma ezt a megoldást választja.

Irodalom:

A kifejezést infórakoztatásként fordító és használó magyar prezentációs diák közül lásd: http://slideplayer.hu/slide/2169426/ és http://docplayer.hu/1251825-A-sajto-es-media-alapfogalmai-rendszere-ismeretek-a-mediarol.html [2016-05-10]
Karvalics L. (1995): Információs társadalom: A technikától az emberig. Műegyetemi Kiadó, 72., 17. ábra: Összeolvadó minőségek.
Karvalics L. (2000): Széljegyzetek a tartalomipar fogalmához. Infinit Hírlevél, Szeptember 28.
Nisbett, M. (2001): That’s Infotainment! The Committee for Sceptical Inquiry, Április 30.
http://www.csicop.org/specialarticles/show/thats_infotainment [2016-05-10]
Upshaw, J. (1999): Infotainment. In: Encyclopedia of Television News. Oryx Press. 103-105.

 

Leave a Comment