Informáló reklám – Infomercial

Informáló reklám – Infomercial

Információs reklám ~ kereskedelmi célú (elsősorban: televíziós) reklám, amely manipulatív módon mutatja be az adott terméket vagy szolgáltatást, a semleges, tárgyszerű információközlés látszatának keltésével.

Ugyanilyen vagy alig eltérő jelentésben használt kifejezések: ál-reklám

Tágabb fogalomcsaládjához tartozó kifejezések: infoganda

Milyen kategória? A tömegkommunikáció és a marketing szakszava.

A szó a nyelvi rendszerben elsősorban a televíziós tartalmak egy sajátos osztályát jelentő média-szakkifejezesként lett népszerű, de azok, akiknek szól, nemigen használják és ismerik, csak azok, akik elemzik vagy kritizálják.

Az információs reklám eredeti angol kifejezése, az infomercial, szóösszevonás eredménye: az information (információ) és a commercial (kereskedelmi reklám) szavakból keletkezett az 1980-as évek elején az Egyesült Államokban, majd onnan terjedt el világszerte.

Lényege, hogy egy terméket vagy szolgáltatást részletekbe menően, informatívan, tájékoztatásnak feltüntetve mutasson be, a valódi cél azonban az, hogy a nézőket vásárlásra bírja. Másképpen: hogy reklámozzon, de mindez mégse tűnjön reklámnak. A sajtóban mindennek a magyarul fizetett cikknek vagy PR-cikknek nevezett, szerkesztői tartalomnak álcázott reklám felel meg (advertorial), amelyet ugyanúgy összevonással képeztek (advertisement+editorial).

Bár a dramaturgia különbözhet, az információs reklám ugyanazokkal az állandó vagy visszatérő elemekkel dolgozik, amelyeket mi leginkább a TV-Shopokból ismerhetünk. Gyakran tűnnek fel bennük átlagos külsejű statiszták, mint „közemberek”, hétköznapi foglalkozások, szituációk és személynevek, semmitmondó, lényegtelen statisztikai adatok, valamint előre megírt és sokszor ismételt interjúk, amelyek szövegüket tekintve bárki számára könnyen érthetők (olykor egyenesen bugyuták). Jellemző, hogy az erősen elfogult és egyoldalú etűdök során a képernyőn megszakítás nélkül látható a vásárláshoz szükséges telefonszám vagy weblapcím.

Az Egyesült Államokban a kezdeti időszaktól napjainkig viták kereszttüzében állt, szinte nincs olyan jellemzője, amelyet ne támadtak volna. Egyesek túlságosan befolyásolónak vélik, másik hosszukat kritizálják. A jelenség kifigurázására számos szereplő szakosodott, nevetségessé tétele népszerű műfaj, állandó humorforrás.

Problematikus mivolta miatt számos országban törekszenek rá, hogy szigorú szabályokkal tartsák kordában, leginkább azt szabályozzák, mikor és mikor nem vetíthető, s időben milyen terjedelmű lehet.

Az infoganda (az információnak álcázott propaganda) számos elemében megegyezik az információs reklámmal, ugyanazokat az eszközöket használja fel, csak a termék általában egy politikai irány (politikai párt, kormányzati teljesítmény), vagy egy társadalmi csoport által fontosnak tartott érzékeny ügy kapcsán igyekszik – termék helyett nézeteket, álláspontokat eladni.

Értékelés és ajánlás: A televíziózás és a marketing szakirodalmában és szakmai közbeszédében sűrűn szereplő fogalom hazánkban is jól ismert, számos magyar szakkönyv tárgyalja.

Irodalom:

Hope, W. –  Rosser, J. (2004): What is an Infomercial? Advertising & Society Review, 5 (2).
Nathanson, J. (2013): The Economics of Infomercials. Priceonomics. November 15. http://priceonomics.com/the-economics-of-infomercials/ [2016-04-23]

Leave a Comment