Információs realizmus – Information realism

Információs realizmus – Information realism

Információs realizmus ~ Olyan szemléleti-elemzési mód, amely a valóság alapvető természetét az információ által teremtett szerkezetekre vezeti vissza

Ugyanilyen vagy alig eltérő jelentésben használt kifejezések: információs ontológia, információs fordulat

Tágabb fogalomcsaládjához tartozó kifejezések: információfilozófia

Milyen kategória? Szakterminológia.

A szó a nyelvi rendszerben nem terjedt még el, alig ismert, s a mögötte álló elmélet sem sűrűn szerepel saját akadémiai publikációs felületein kívül.

A lét alapvető természetére vonatkozó filozófiai kérdésfeltevéseket sokféleképpen termékenyítette meg a kortárs kultúra információ-központú szemlélete (vesd össze: pán-informacionalizmus). Az olasz kutató, Luciano Floridi véleménye szerint azonban az anyagi világot bitekből felépítő „digitális ontológiák” nem adnak választ a fizikai valósággal kapcsolatos minden kérdésre. Az információs realizmus kifejezéssel azonban, amelyet Floridi az ezredfordulót követően kezdett népszerűsíteni, a hiányt feloldhatónak véli. A minket körülvő világot, a valóságot (reality) így egymással szakadatlan, dinamikus kommunikációs kapcsolatban álló információs objektumok (informational objects) által formált totalitásként (teljességként) írja le, ahol az információ a struktúraképző, a komputáció (a számolás-ill. feldolgozás-művelet) a változást eredményező elem.

Az információs realizmus a megközelítésmód, az információs ontológia pedig az ezzel a megközelítéssel művelt filozófiai terület.

Értékelés és ajánlás: Floridit sokan idézik, az információs realizmusra való hivatkozás gyakran szerepel tanulmányokban. Magáról az információs realizmusról azonban elvétve folyik párbeszéd, nem alakult ki önálló diskurzusa. Ennek okát elsősorban abban kereshetjük, hogy az információ-fogalom univerzális használata erősen problematikus, így az arra ráépülő elmélet elfogadásához vagy elvetéséhez is sok idő kell még. (Magyarul ráadásul a „realizmus” utótag elsődlegesen művészettörténeti analógiákat idéz fel.)

Irodalom:

Floridi, L. (2004): Informational realism. http://crpit.com/confpapers/CRPITV37Floridi.pdf [2015-09-16]

Leave a Comment