Információs páncélterem – Information vault

Információs páncélterem – Information vault

Információs páncélterem ~ virtuális társzolgáltatás, amely lehetővé teszi értékes dokumentumok, adatok bizalmas, biztonságos tárolását és visszakeresését. 

Ugyanilyen vagy alig eltérő jelentésben használt kifejezések: –

Ellentéte: megosztott tartalom

Tágabb fogalomcsaládjához tartozó kifejezések: információtárolás, adatbiztosítás, adatvédelem, irattár, titkos ügykezelés, letét

Milyen kategória? Szakmai kifejezés, egy speciális szolgáltatástípus megnevezéseként.

A szó a nyelvi rendszerben enyhén erősödik, és lassan válik egyre ismertebbé.

Az információs társadalom egyik fontos jellemzője, hogy a vagyon, az érték és az ezekkel járó hatalom magában az információban rejlik, melynek jelentős része nem kézzelfogható, fizikai formában létezik, hanem a virtuális térben. Annak érdekében, hogy az értékes információk tulajdonosai e virtuális térben is biztonságban tudhassák információs vagyonukat, azokat információs páncéltermekben helyezik el. Adataik, dokumentumaik így elzárhatóak, hozzá nem férhetővé tehetők az illetéktelenek számára.

Az információs páncéltermek (más fordításban olykor: páncélszekrények) fizikai valójukban biztonságos szerveren tárolt mappák, könyvtárak vagy akár egész partíciók lehetnek. Az információs páncéltermek kezelői a hozzáférést különböző biztonsági szoftverekkel vezérlik, amelyet egy vagy több rendszergazda telepíthet és kezelhet.

A szolgáltatás egyre nagyobb népszerűségnek örvend. A páncéltermekhez való hozzáférés jogosultsága nem feltétlenül az előfizető kezében van, gyakori, hogy egész családok vagy partnerek férhetnek hozzá a páncélteremben őrzött érzékeny információkhoz. Több, az információ biztonságával foglalkozó cég szakosodik kifejezetten az információs páncélterem-szolgáltatásokra, melyek előfizetői alapon működnek.

Értékelés és ajánlás: konkrét szolgáltatás kapott szellemes és könnyen megjegyezhető nevet, ismerni azok ismerik viszont, akik tudnak róla és élnek vele. A fogalom lehetséges terjedése szoros összefüggésben áll azzal, hogy vajon igénybe veszik-e egyre többen az információs páncélszekrényeket.

Irodalom:

Hietiko, E. (2014): Training SolidWorks 2014: Mechanical Design in Practice. Books of Dimand, 123-126.What is an Online Information Vault? AboutLife, 2015. szeptember 2.https://aboutlife.com/blog/Estate-Planning/What-Is-An-Online-Vault [2015-11-10]

Leave a Comment