Információs nirvána – Information Nirvana

Információs nirvána – Information Nirvana

Információs nirvána ~ gyors és korlátozásmentes hozzáférés az emberiség felhalmozott tudásanyagához, úgy, hogy azzal dolgozni, műveleteket végrehajtani is lehessen.

Ugyanilyen vagy alig eltérő jelentésben használt kifejezések: világkönyvtár, Corpus Digitale

Ellentéte: információs szűkösség

Tágabb fogalomcsaládjához tartozó kifejezések: információbőség, információgazdagság

Milyen kategória? Egyéni szóalkotás, az egyik legeredetibb információs metafora.

A szó a nyelvi rendszerben nem terjedt el, szinte ismeretlen, a kezdeti előfordulásokat nem követik újabbak

Eugene Garfield (1925-), az információtudomány, valamint a biblio-és szcientometria pátriárkai korba lépett óriása 1953-ban, még egészen ifjan, a Columbia Egyetem könyvtár szakos diákjaként egy kis esszét írt. Ebben a jövő könyvtáráról gondolkodva egy magas intellektusú, tudományokban jártas, a tudásra tömegesen szomjazó népességet támogató intézményt, „Informatoriumot” álmodik meg, amely nemcsak kiszolgálja a 2045-re (a világháború befejezésének századik évfordulójára) egyfajta új reneszánszba forduló emberiséget, hanem szabályos „információs nirvánába” vezeti azt.

Később mindkét neologizmushoz többször visszatért, ám érdekes módon sokáig teljesen visszhangtalanul. 2010 után azonban, kifejezetten üzleti szövegkörnyezetben, az eredeti kontextusra való hivatkozás nélkül egyre többször használják Garfield metaforáját – talán éppen avval összefüggésben, ahogy a „Nagy adat” (Big Data) forradalma immár minden technológiai akadályt megszüntetni látszik a félszáz éve még illuzórikusnak tűnő, nagyszabású elképzeléshez vezető úton (McMahon, 2015).

Garfieldra magára, nem titkoltan, H.G. Wells Világagy (World Brain) és Vannevar Bushnak a későbbi Internetet megelőlegező Memex-koncepciója hatott, amikor információs nirvánát kezdett emlegetni.  Tisztában volt vele, hogy ahhoz, hogy minden valaha leírt, rögzített ismeretelem bárhol, bárhonnan hozzáférhető és letölthető legyen, elképesztő számítógépes teljesítménynek, sávszélességnek, tárolókapacitásnak, hardver és szoftver feltételnek kell rendelkezésre állnia – ráadásul megfelelő áron. Többször is éppen azért szólalt meg, hogy jelezze: hiába tűnik egy-egy új technológia „megváltásnak”, az információs nirvána még messze van (Garfield, 1994).

Értékelés és ajánlás: Bármilyen elismert és nagy tekintélynek örvendő tudós Eugene Garfield, ezt a fogalmi innovációt nem tartjuk sikerültnek. Részben azért, mert magyarázat nélkül könnyen félreérthető, részben azért, mert nem célszerű a „kesztyű felvételével” ellenpontozni a morális pánik bombasztikus lexikai segédcsapatait. Ráadásul így támadási felület is nyílik az utópisztikus megváltás-hangulattal, miközben a kifejezés elsődleges üzenete megjeleníthető volna kevésbé intenzív asszociációkkal is.

Irodalom:

Videofelvétel, amelyben az idős Garfield az információs nirvána jelentését értelmezi:
http://www.webofstories.com/play/eugene.garfield/76;jsessionid=6E2B762AC40CE493C631A870FF58297D  [2015-04-07]
Garfield, E. (1994): Of Multimedia CD-ROMs and Real-Time Access: “Information Nirvana” is still not on the horizon. The Scientist, November 14, 13.
http://www.garfield.library.upenn.edu/commentaries/tsv08%2822%29p13y19941114.pdf
McMahon, K. (2015): Creating a Gateway to Information Nirvana: Recap of Gartner. MDM Summit, London, SAP Blog, Március 18.
http://blogs.sap.com/analytics/2015/03/18/creating-a-gateway-to-information-nirvana-recap-of-gartner-mdm-summit-london/

 

 

 

Leave a Comment