Információs monarchia – Information monarchy

Információs monarchia – Information monarchy

Információs monarchia ~ szervezetirányítási forma, amelyben az információ egyetlen központi hatalom, rendszerint egyetlen ember, a családja vagy szűk érdekköre kezében összpontosul.

Ellentéte: információmegosztás, demokratikus információs kultúra

Tágabb fogalomcsaládjához tartozó kifejezések: autokratikus, diktatorikus vezetés, az információ kisajátítása, információs hatalom

Milyen kategória? Egyedi szóalkotás, egy jelenség minél megjelenítő erejűbb leírására. Nem lett belőle szakszó.

A szó a nyelvi rendszerben alig van jelen. „Fénykorában” is elenyésző volt a használata, rövid időn belül eltűnik.

Az ezredfordulót megelőzően a stratégiai vállalatirányítással foglalkozó David A. Kleinnek az az ötlete támadt, hogy egyes vezetői stílusokat a politikatörténetből ismert nagy hatalomtípusok analógiájára mutat be. Így aztán megkülönböztette az anarchikus, feudális, monarchikus és föderális vezetési stílust, és benyomásait, meglátásait a négy kategória köré rendezte. Érdekes módon a monarchiát szinte csak információs kategóriákkal írta körül, így nem véletlen, hogy könyve megjelenése után az „információs monarchia” szókapcsolatot vették át, idézték a legtöbben.

Az információs monarchia kifejezés arra a helyzetre utal, amelyben a szervezeti hatalom, a kulcs-információk birtoklása és a döntéshozatali jog egyetlen kézben összpontosul. Itt születik minden szabályok az információ kezelésével kapcsolatban. A szervezeti egységek, osztályok vagy csoportok lényegesen kevesebb információpolitikai autonómiával rendelkeznek. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy az információs monarcha egyfajta „jóindulatú” uralkodóként nagyobb szabadságot biztosít az információk kezelésére, de a végső döntéseket továbbra is megtartja magának. Találó kifejezés rá a HIPPO (Highest Paid Person’s Opinion, a legmagasabb fizetésű fickó véleménye)

Klein sikerületlen metaforájának talán egyetlen figyelemre méltó eleme az, amikor rámutat, hogy az információs monarchia legfőbb negatívuma, hogy a döntéshozó lemondása (leváltása), esetleg elhalálozása után nincs folyamatosság az információgazdálkodásban. Az információk akkora mennyiségétől eshet el az utód, hogy csak nagy nehézségek árán képes bárminemű veszteség nélkül folytatni a cég információs irányítását.

Értékelés és ajánlás: A kifejezésnek nincs láttató, új összefüggésekre rávilágító heurisztikus ereje. Már születése pillanatában halálra volt ítélve, csoda, hogy néhány évig életjelenségeket mutatott.

Irodalom:

Klein, D. A. (1998): The strategic management of intellectual capital. Butteworth-Heinemann.

Leave a Comment