Információs mindenevő – Information omnivore

Információs mindenevő – Information omnivore

Információs mindenevő ~ az információk egészen különböző családjait, osztályait minden lehetséges csatornán keresztül szenvedélyesen, következetesen, tudatosan és kiszámíthatóan fogyasztó felhasználó.

Ugyanilyen vagy alig eltérő jelentésben használt kifejezések: információfelhalmozó, információs tótumfaktum

Ellentéte: információkerülő, szakbarbár

Tágabb fogalomcsaládjához tartozó kifejezések: információéhség, infomációevő, információs elhízás

Milyen kategória? Erős érzelmi színezetű leíró kategória-elnevezés egy felhasználói típusra. Olykor előkerül szakmai szövegben, de nem terminusként.

A szó a nyelvi rendszerben alig van jelen, helyét keresi.

A kifejezés 1997-ben a Pew Internet and American Life Project nevű amerikai felmérés alkalmával született meg. Mivel az Internetes lelőhelyek mennyisége a vizsgálat alatt még elenyészőnek számított, az információs mindenevőkként azonosított személyek fő információforrásait a könyvek és a média különböző formái, a televízió, az újságok és a rádió jelentették. Az azóta eltelt időben ez az állapot megváltozott, éppen az ellenkezőjére fordult, a könyvek és a média szerepe háttérbe szorult az Internettel szemben.

Az információs mindenevők nyitottak mindenfajta információra, otthonosan mozognak az információk szerteágazó világában. Követik a technológia, a tudomány, a politika, a társadalom, a kultúra, és más fontos területek változásait, és beható ismeretekkel rendelkeznek ezekről, melyekről határozott véleményt alkotnak. Kijelentéseiket szám- és egyéb adatokkal támasztják alá. Nagyon igényes információfogyasztók, komoly elvárásokkal, határozott vélemény-nyilvánítással. Ezért a szolgáltatók legtöbbször nem fenyegetést látnak bennük, hanem részben piacot, részben szakmai szövetségest, egyfajta teszt-alanyokat, akiknek a viselkedése előre jelezheti másokét.  Széleskörű tudásuknak köszönhetően a legjobb visszajelzésnek számítanak bárminemű szolgáltatás vagy termék tekintetében. Emellett gyakran hozzásegítik az újságírást, politikát, a tudományt egy-egy új fogalom megszületéséhez és elterjedéséhez.

Annak ellenére, hogy ténykedésükkel gyakran hidat képeznek kettő vagy több egymástól elszigetelt terület között, sokan hajlamosak negatívan szemlélni a ténykedésüket, lenézően gondolni rájuk, fölöslegesnek, mihasznának tartva nehezen zabolázható érdeklődésüket.

Értékelés és ajánlás: szerencsés kifejezés, az információs ökoszisztéma egy fontos szereplőjének megnevezésére. A pejoratív használattal szemben érdemes az információs mindenevők érték-oldalait hangsúlyozni, illusztrálni, és a pozitív asszociációkat erősíteni a mindennapi értelmezésben.

Irodalom:

Zickuhr, K. et al. (2014): From Distant Admirers to Library Lovers: A typology of public library engagement in America. Pew Research Center.
http://www.pewinternet.org/files/2014/03/PIP-Library-Typology-Report.pdf [2015-09-22]
Karvalics L. (2012): Info-portrék 4. : Az információs mindenevők (information omnivore). ITBusiness Online.
http://www.itbusiness.hu/Fooldal/publicisztika/Z_Karvalics_Laszlo/information_omnivore.html [2015-09-22]

Leave a Comment