Információs maffia – Information mafia

Információs maffia – Information mafia

Információs maffia ~ objektívnek és pontosnak tűnő, valójában manipulált és eltorzított információkat szolgáltató Webes óriásrendszerek hatalmukkal visszaélő tulajdonosai és moderátorai

Ugyanilyen vagy alig eltérő jelentésben használt kifejezések: információ-torzítás

Ellentéte: a hacker, „információs szabadságharcos”, a „manipulációk leleplezője” értelemben

Tágabb fogalomcsaládjához tartozó kifejezések: digerátus, cyber-elit (a digitális kultúra szűk irányító csoportja), algokrácia (az algoritmusok uralma), összeesküvés-elméletek, manipuláció, aszimmetrikus információ

Milyen kategória? Hétköznapi.

A szó a nyelvi rendszerben Épp csak bekerült, sorsa kérdéses.

Az „információs maffia” kifejezést az online világ egyik vezető orgánumának, a Slate magazinnak az ismert publicistája, David Auerbach használta 2015 áprilisában azokra, akik az információ szűrését és találati sorrendben való prezentálását valamilyen üzleti vagy más érdek mentén torzítva félrevezetik a pontos és minőségi tájékozódásra vágyókat.

A fogalom egy vita sodrában született meg. Két libertárius közgazdász, Tabarrok és Cowen egy közleményükben azt állították, hogy a közösségi információtermelés-és megosztás, az adatokhoz való szabad hozzáférés és az információs erőforrásoknak a korábbi szabályozásoktól és egyoldalúságoktól mentes új, hálózati világától a piac működésében meghatározó szerepet játszó információs aszimmetriák eltűnése remélhető. Auerbach ezt szenvedélyesen vitatja, és számos példát hoz arra, hogyan képesek a transzparencia hiányában információt torzítani az online enciklopédia, a Wikipedia operátorai, a hír-és kép-megosztó Reddit szerkesztői és agresszív hűbérurai (egy-egy témát kisajátító „korai érkezők”), de akár egyszerű könyv-véleményezők is az Amazon oldalán.

Értékelés és ajánlás: Bízunk benne, hogy az információs maffia kifejezés nem terjed el. Auerbachtól ugyanis nemcsak erős túlzás a szervezett bűnözéshez, a gengsztervilághoz kapcsolni a korábbiaknál minden kétséget kizáróan demokratikusabb információmegosztó rendszerek hibáit, de végletekig le is egyszerűsíti és ideológiai természetűvé teszi a vitát. Úgy állítja be ugyanis, hogy az ezekben a rendszerekben olykor kétségkívül fellelhető ellentmondások, hibák, diszfunkciók, pontatlanságok valójában lényegi, alapvető meghatározói a működésnek, és céljuk egyenesen az ügyfelek megtévesztése, félrevezetése. Azonban egyedül és kizárólag az tartja életben ezeket a népszerű oldalakat, hogy jellemzően hasznosak, használhatóak, megfelelőek, értéket adnak az oda látogatóknak, akik probléma esetén azonnal egy hitelesebb, megbízhatóbb oldalra állnak tovább.

Irodalom: 

Tabarrok A. – Cowen T. (2015): The End of Asymmetric Information. Április 6. http://www.cato-unbound.org/2015/04/06/alex-tabarrok-tyler-cowen/end-asymmetric-information  [2015-05-20]
Auerbach D. (2015): Buyer Still Beware Slate. Április 15. http://www.slate.com/articles/technology/bitwise/2015/04/end_of_asymmetric_information_why_tyler_cowen_and_alex_tabarrok_are_wrong.html  Magyar ismertetése 2015 augusztusából: http://www.metazin.hu/index.php/item/3138-az-informacios-demokracia-maffiai   [2015-08-26]

Leave a Comment