Információs lavina – Information avalanche

Információs lavina – Information avalanche

Információs lavina ~ hírek, adatok, ismeretek, képek, mindenféle elektronikus tartalmak nagy mennyiségben ránk zúduló tömege, amely betemet minket, ha nem teszünk óvintézkedéseket.

Ugyanilyen vagy alig eltérő jelentésben használt kifejezések: információs áradat, információs szökőár, információs túltelítődés

Ellentéte: információkerülés, információhiány

Tágabb fogalomcsaládjához tartozó kifejezések: információbőség, információs óceán, információs buborék

Milyen kategória? Az esetek túlnyomó részében a puszta stílushatás kedvéért, a túlterheltnek érzett kifejezések helyett nyúlnak ehhez a hétköznapi fordulathoz.

A szó a nyelvi rendszerben rendkívül népszerű, de még helyét keresi speciális jelentésű kifejezésként.

Az információs lavina már a hetvenes években népszerű metafora volt az információ növekvő tömege révén fokozódó feszültség és veszély érzékeltetésére. Egy hólavina előtti helyzet számos attributumát felidéző kép sikeres fogalmi innováció volt (első, 1980-as magyar előfordulása is ilyen értelemben használta), de aztán kiszorították a még erősebb, még intenzívebb kifejezések (az információs szökőár, az információs áradat, végül az információs túltelítődés). A paradox az, hogy ezek a metaforák már azt sejtetik, hogy belekerültünk a lavinába, az áradatba, és már elborított minket. Az eredeti jelentés, ami értelmet adott a kifejezésnek, teljesen elillant, és mai használata túlnyomórészt arra szorítkozik, hogy megtörje a monotonitást, ha túl sok már az információrobbanásból, információs áradásból. S mivel így nincs saját, karakteres jelentése, nem segít az sem, hogy gyakran kibővül a szerkezet: hogyan éljük túl, hogyan kezeljük, uraljuk, gyógyítsuk (!) az információs lavinát, vagy ha már betemetett, hogyan ássuk ki magunkat belőle.

A publicisták és elemzők egy része azonban érzi, hogy nincs értelme használni a kifejezést, ha valami speciálisat nem ad vissza a ’lavina’ eredeti asszociációs tartományából. Ezért, roppant kreatív módon, különféle egyedi helyzetekre próbálják alkalmazni, ahol megjelenik a „kisebből egyre nagyobb” modalitás. Például olyan értelemben, hogy egy mégoly kicsi, porszemnyi téma köré is egyre nagyobb állományokat tudunk felhalmozni. Vagy a megállíthatatlan öngerjesztést: minél több hasznos információ jelenik meg a hálózaton, annál több érdeklődő kapcsolódik be a rendszerbe. Van, aki szerint az információ lavina írja le jól azt a szomorú jelenséget, hogy a tudományos tartalmakat népszerásítő minőségi oldalakat a megtalálhatóságukat veszélyeztető mennyiségben „borítják be” másodrendű, kétséges hitelű, vagy a keresők tökéletlensége miatt előre sorolt Web-helyek.

A talán legeredetibb értelmezés Dan Gillmoré (2004), aki az általában rosszul reagáló vállalati kommunikátorokat látja el tanácsokkal, hogyan kerüljék el, hogy egy jelentéktelen fórumon vagy blogon felvetődő, számukra kellemetlen tárgyból épp az ő elméretezett reakcióik miatt nőjön félelmetes információs lavina az online sajtóban. S mivel ez a jelenség elég sajátos, és gyakran tapasztalunk hasonlót (politikusoknál és celebeknél is), elképzelhető, hogy ebbe az irányba konszolidálódik a kifejezés.

Értékelés és ajánlás: A szószerkezet használóinak elsöprő többsége népszerűbb kifejezések szinonimájaként fordul a fogalomhoz. Számos szálon indult el azonban a sajátlagos, egyedi jelentés keresése, bízunk benne, hogy hamarosan egyetlen, jól körülírható jelenségre lesz csak érdemes majd használni.

Irodalom:

 1. S. (1980): Számítógépek mindenütt. Tolna Megyei Népújság, 101, Május 1.
  http://library.hungaricana.hu/hu/view/TolnaMegyeiNepujsag_1980_05/?pg=11&layout=s
  Egervári, D. – Bognár, K. (2008): Információs lavina – megérted vagy eltemet. In: Informatika a felsőoktatásban. Debrecen, Augusztus 27-29.
  http://www.agr.unideb.hu/if2008/kiadvany/papers/F71.pdf
  Key science Web sites buried in information avalanche
  EurekAlert, 2007. március 22. http://www.eurekalert.org/pub_releases/2007-03/esr-ksw031907.php  [2015-03-26]
  Gillmor, D. (2004): We the Media. Grassrouts journalism by the people for the people, O’Reilly.

Leave a Comment