Információs közraktár – Information warehouse

Információs közraktár – Information warehouse

Információs közraktár ~ az információs közterek egyik formája. Adatok szervezett gyűjteménye, amely egy szervezet adatgyűjtő és -szolgáltató tevékenységéből származó információkat tartalmazza, ezeket rendszerezi, újrastrukturálja a könnyebb kezelhetőség és döntéshozatal céljából.

Ugyanilyen vagy alig eltérő jelentésben használt kifejezések: adattárház, vertikális portál

Ellentéte: információs páncélszekrény

Tágabb fogalomcsaládjához tartozó kifejezések: nyílt adat, adatbázis, adattó (data lake), tájékoztató oldalak, információgyűjtemény, információs bróker, információszolgáltatás, információs közjószág, információ köztér

Milyen kategória? Az adattárházzal ellentétben, amely a vállalati információgazdálkodásban elterjedt szakszó, az információs közraktár hétköznapi elnevezés, még ha nagyon sok intézmény használja is valamilyen, az információ jellegére utaló előtaggal kiegészítve, tulajdonnevesített formában.

A szó a nyelvi rendszerben angolszász nyelvterületen nagyon népszerű, Magyarországon nem terjedt el.

Az adattárház (data warehouse) a vállalati információgazdálkodás lelke: ebbe kell befutnia minden számottevő adatnak, hogy aztán abból előformált csatornákon vagy speciális műveletekkel (adatbányászattal) a vezetői és elemzői szintek számára a döntésekhez szükséges információk kinyerhetőek és megjeleníthetőek legyenek.

Az információs közraktár (information warehouse) ehhez képest egy jellemzően nyílt, integrált forrásgyűjtemény, amely tudásmunkásokat és infromációbrókereket szolgál ki. Olyan, ma már jellemzően Weben keresztül elérhető ún. ’témaorientált’ tájékoztató oldal, amely egy-egy tárgykörre vonatkozóan gyűjt és szolgáltat adatokat, a teljesség igényével, integráltan (több különböző forrásból gyűjtve az adatokat). Az adatraktárral ellentétben, ahol az egyes adatosztályok a munkafolyamat (workflow) miatt ciklikusan cserélődnek, az információs raktár állománya bekerülést követően már nem  megváltoztathatató.

Információs közraktárak elsősorban üzleti és kereskedelmi területen működnek, egy adott ágazatról és annak szereplőiről gyűjtve az adatokat (business and trade information warehouses), de nagyon sok egészségügyi (sőt: növény-egészségügyi) jellegűt is találunk. Tudományos és dokumentációs célú gyűjtemények mellett önálló, nagy adattára van a brit nemzetközösségnek (Commonwealth).

Az információs közraktár lehet strukturált (a keresést megkönnyíteni hivatott módon rendezett, mint az úgynevezett vertikális portálok vagy vortálok) és félig strukturált (ahol az adatmennyiség vagy az erőforráshiány miatt csekély rendezettséggel „ömlik be” az állomány).

Értékelés és ajnálás: Meglepőnek tűnhet, hogy fordításként az információs közraktár formát javasoljuk. Magyarul ugyanis ez a kifejezés nem létezik. Annál inkább találkozunk az információraktár kifejezéssel, viszonylag gyakori előfordulással. Csakhogy ezek a jelentések pusztán azt kívánják kifejezni, hogy ’információkat valahol tárolnak’, nem egy speciális információszolgáltatás-típus szabatos megnevezései. Ezért szakmai környezetben egy jól definiálható információs szolgáltatástípus elnevezéseként jogosult lehet az információs közjószág és közvagyon társaként az információs közraktár. Arról nem is beszélve, hogy maga a közraktár a magyar gazdaság-és művelődéstörténet jól ismert szava, izgalmasan volna új életre kelthető.

Irodalom:

Laha, A.: On the issues of building information warehouses. COMPUTE ’10 Proceedings of the Third Annual ACM Bangalore Conference. http://arxiv.org/abs/0910.2638

 

 

 

Leave a Comment