Információs karantén – Information quarantine

Információs karantén – Information quarantine

Információs karantén ~ bizalmas vagy veszélyes információk kiszivárgásának, terjedésének meggátolására szolgáló mesterséges adatzárlat.

Ugyanilyen vagy alig eltérő jelentésben használt kifejezések: cenzúra

Ellentéte: információszivárgás

Tágabb fogalomcsaládjához tartozó kifejezések: visszatartott információ, titkosítás

Milyen kategória? Szakmai-közéleti használat.

A szó a nyelvi rendszerben alkalmi, ingadozó, esetleges.

A kifejezés véleményünk szerint azoknak a szavaknak a családjába tartozik, ahol különböző szerzők erősen hasonlító szövegkörnyezetben illetve gondolatmenetekben és egymástól függetlenül, a stílus-érték növelése érdekében újra és újra „felfedezik”, megalkotják és használják a kifejezést. Ezt igazolni látszik az, hogy sem a fogalom eredetével, sem értelmezésével nem foglalkoznak kutatók. Az előbbi nem fontos, a karantén jelentése pedig annyira közismert, annyira egyértelmű, hogy kézenfekvően kínálkozik a betegség-analógia alkalmazása: a veszélyt, mint fertőzést terjesztő hírek mesterséges, tudatos, intézményes, hermetikus elzárása a világtól.

Jellemzően bizalmas vagy érzékeny, a társadalomban vagy annak nagyobb csoportjaiban – ritkább esetben egy-egy személynél – negatív hatást kiváltani képes információk elhallgatását jelenti. Leggyakrabban globális vagy országos szintű problémákról (háborúk, pusztító járványok) szóló írásokban fordul elő, de időnként az üzleti világban is felbukkan. Gyakori eset ugyanis, hogy egy vállalat teljes és mindent átfogó információ-visszatartást, tökéletes titoktartást rendel el valamilyen információval kapcsolatban, hogy képes legyen megtartani vagy javítani piaci pozícióját.

Értékelés és ajánlás: a használat minden bizonnyal alkalmi marad. Mivel már ismert, új kifejezést nem igénylő jelenségre használják, a sűrű előfordulás éppen a váratlanság miatt elérhető hatást rontaná. Úgy véljük tehát, hogy a szópár nem indul el abba az irányba, hogy szakszóvá váljon, nagyjából ugyanakkora valószínűséggel találkozhatunk vele, főleg a sajtónyelvben, mint eddig.

Leave a Comment