Információs igazgató – Information officer

Információs igazgató – Information officer

Információs igazgató ~ magas nagyvállalati vagy kormányzati vezetői beosztás, elsősorban az információtechnológiai feladatok stratégiai és operatív tervezésére és irányítására.

Ugyanilyen vagy alig eltérő jelentésben használt kifejezések: információtechnológiai vezető

Ellentéte: tudásfolyamatok igazgatója

Tágabb fogalomcsaládjához tartozó kifejezések: információs szakember, információgazdálkodás

Milyen kategória? Szakmai kifejezés, stabilan rögzült jelentéssel.

A szó a nyelvi rendszerben vállalatirányítási és információtechnológiai kérdésekkel foglalkozó elméleti és gyakorlati szakemberek szótárában egyaránt régóta jelen van.

A számítógépek és az elektronikus kommunikáció új formáinak megjelenése válaszra késztette a nagyvállalatok információs folyamataival foglalkozó szakértőket. Mivel a kihívás az eszköz, a technológia felől érkezett, amelynek eddig nem volt képviselete a cégek vezető testületeiben és munkaszervezetében, egyre inkább szükségesnek mutatkjozott, hogy egy szakosított vezető irányítsa ezeket a folyamatokat. Az információs igazgatói szerepkört (Chief Information Officer, CIO) a nyolcvanas évek elején azonosította egy volt bankigazgató és egy volt egyetemi közgazdászprofesszor (Synnott és Gruber, 1981), de még sokáig hívták IT-igazgatónak (Information Technology Director) is. 1987-ben, az Egyesült Államokban  hívták életre a mai napig megjelenő CIO Magazint, a kérdéskör mértékadó szakfolyóiratát, a tájékozódás kiindulópontját.

Az informatizálódás következő lépcsőjében a kormányzati munkában és a hadseregeknél is megjelentek az információs igazgatók. S ahogy következtek az újabb és újabb technológiai ugrások, úgy vált mind láthatóbbá, hogy a CIO megnevezés valójában két különböző szerepkört takar: továbbra is fontos az információtechnológia eszköz-és alkalmazásvilágának magas szintű irányítása, de ez más természetű, más háttértudást igénylő feladat, mint az információs folyamatoké (a leginkább üzleti intelligenciának nevezett üzleti információszerzés, a kommunikáció, a belső információáramlás tartalmának alakítása és gondozása).  Csakhogy ekkorra a CIO annyira elterjedt, annyira meggyökeresedett, hogy mostanra már reménytelen feladat a kifejezés „átpozicionálása”, és elhasonítása az IT-igazgatótól. Ráadásul az ezredforduló környékén egy még magasabb vezetői integráció igénye is felmerült: a tudásfolyamatok igazgatója (Chief Knowledge Officer, CKO) ma már számos szervezetben a képzés, a humánpolitika, a kutatás-fejlesztés, vagyis minden, a vállalat tudásvagyonát érintő kérdés felelőse.

Értékelés és ajánlás: A kifejezés, mint láttuk tartalmilag revízióra, pontosításra, átalakításra szorulna, de régi jelentése megváltoztathatatlannak tűnik. A patthelyzetet az oldhatja fel, ha a CIO megtartja a régi jelentést, és az információs folyamatokra szakosodott vezetőnek új elnevezést sikerül találni, és azt a szakmai közösség el is fogadja.

Irodalom:

Synnott W. R. – Gruber W. H. (1981): Information Resource Management: Opportunities and Strategies for the 1980s. New York, Wiley-Interscience.
A CIO Magazine honlapja: http://www.cio.com/  [2015-09-02]

 

Leave a Comment