Információs hányados – Information ratio

Információs hányados – Information ratio

Információs hányados ~ arányszám, amely azt mutatja, hogy a befektetésekért felelős szakember mekkora többlethozamot képes termelni a vállalatnak vagy más ügyfélnek, minden kockázatot figyelembe véve, és ez mennyivel tér el a versenytársak legjobb elért eredményétől.

Ugyanilyen jelentésben használt kifejezések: információs ráta, információs viszonyszám, információs arányszám (az angol eredeti fordítási-magyarítási bizonytalanságai miatt)

Tágabb fogalomcsaládjához tartozó kifejezések: aszimmetrikus információ, információs előny

Milyen kategória? Pénzügyi szakterminológia, megszilárdult jelentéssel.

A szó a nyelvi rendszerben szűk szakmai körben forog.

Az információs hányados kiszámítására szolgáló képletet William Sharpe alkotta meg 1966-ban, a szakirodalomban emiatt gyakran szerepel Sharpe Ratióként is.

A vállalatok vagy más piaci szereplők számára rendkívül fontos, hogy arealizált nyereség mértékének követése mellett a befektetéseiért felelős szakember (portfóliókezelő menedzser, porfóliómenedzser vagy alapkezelő) munkájának hatékonysága is mérhető és értékelhető legyen, s teljesítményük megítélhetővé váljon a mindenkori kockázati szintek tükrében. Az információs hányados abból indul tehát ki, hogy hónapokra (vagy más időegységre) lebontva mekkora többlettel járnak a befektetések a vállalat számára, de azt mutatja meg, hogy ez a többlethozam mennyivel haladja meg a versenytársak eredményét (az úgynevezett „benchmarkot”, vagyis minden versenytárs közül a legjobb teljesítményt.

Képlete:

A képletben az Rp a portfólió (a befektetési összegek) hozamát, vagyis a befektetések összességéből származó bevételt, az Rb a benchmark hozamát, a versenytársak befektetéseiből származó legmagasabb bevételt, az Sp-i pedig a portfólió hozama és adott mutatószám közötti különbség (vagyis a legmagasabb bevétel és egy viszonyítási szám, un. index közötti különbségét jelenti).

Irodalom:

Quian, E. – Huaa, R. (2004): Active risk and information ratio. Journal of investment Management, 2 (3), 1–15.
Clement, C. (2009): Interpreting the Information Ratio, CFAhttp://www.jasonhsu.org/uploads/1/0/0/7/10075125/theinformationratio.pdf [2015-08-13]

Leave a Comment