Információs együttműködés – Information partnership

Információs együttműködés – Information partnership

Információs együttműködés ~ több szereplő (elsősorban vállatok) közti szövetség új információk létrehozására, információk cseréjére, megosztására.

Ugyanilyen vagy alig eltérő jelentésben használt kifejezések: információmegosztás

Ellentéte: titkosítás, titok

Tágabb fogalomcsaládjához tartozó kifejezések: információs játszmák, információmonopólium

Milyen kategória? Kísérlet egy leíró fogalom megalkotására, ami egy új jelenséget nevez meg.

A szó a nyelvi rendszerben nem tudott elterjedni, de mivel fontos összefüggésre vonatkozik, van esély rá, hogy „felfut”.

Konsynski és McFarlan a ’90-es évek elején összefoglaló írásukban a versenyszférában addig kevésbé elterjedt jelenségre hívják fel a figyelmet. A hagyományos felfogás szerint kiélezett piaci helyzetben a siker egyik kulcsa az, hogy melyik cég képes a maga szigorúan őrzött információiból előnyt kovácsolni. Az amerikai szerzőpáros, szakítva a megszokott sémákkal, amellett érvel, hogy a rivális cégeknek az (egyszerű adatsoroktól a gyakran magas szintű készségekben és szakértelemben megnyilvánuló) információk elzárása helyett azok megosztására kellene törekedniük ahhoz, hogy piaci helyzetüket megerősítsék.

Együttműködésre számos ok késztethet szereplőket. Az új ismeretek megtermelésének magas költségei, a bizalom erősítése, a meglévő kompetencia felmutatása, és ennek révén új megbízások szerzése. Az információs együttműködés a nagyvállalatok számára ennek megfelelően elsősorban a költséghatékonyság szempontjából fontos, a kis- és középvállalkozások számára pedig a szükséges erőforrások egyesítésében játszik jelentős szerepet. A szereplők leegyszerűsíthetik kommunikációs platformjaikat, és képzési költséget is megspórolhatnak. S mindezzel nemcsak a piacvesztés akadályozható meg, hanem rendkívül hatékony eszközzé válhat a versenyben is, ha körültekintően és hozzáértéssel nyúlnak hozzá.

Az információk megosztása sok mindent átalakít az információ hagyományos értékláncában és az információ-intenzív cégek közötti stratégiai szövetségi térben. Nemcsak azonos vagy hasonló profilú szereplők léphetnek az információs együttműködés útjára, hanem például termelők és disztribútorok is.

Különösen együttműködés-érzékeny területnek számít az ágazatok közül az egészségügy és a gyógyszeripar, újabban az okos város (smart city) világa (Robinson, 2013), az információ-típusok közül pedig a cyberbiztonsággal vagy adott technológiai területek friss fejleményeivel kapcsolatos tudások feltárása és kezelése.

Értékelés és ajánlás: Magyarul a kifejezés nehézkes, de könnyen kiváltható és körülírható. Angol változata frappánsabb, s mivel izgalmas és felértékelődő jelenségre vonatkozik, szép jövő előtt áll.

Irodalom:

Konsynski, B. R. – McFarlan, F. W. (1990): Information partnership: Shared data, shared scale. Harward Business Review. Online: https://hbr.org/1990/09/information-partnerships-shared-data-shared-scale [2016-05-16]
Robinson, R. (2013): A design pattern for a Smarter City: the City Information Partnership. The Urban technologist, Február 19. https://theurbantechnologist.com/2013/02/19/a-design-pattern-for-digital-urbanism-the-city-information-partnership/

Leave a Comment