Információs alulterheltség – Information underload

Információs alulterheltség – Information underload

Információs alulterheltség ~ munkahelyi ártalom, amely a figyelmet ébren tartó, megfelelő mennyiségben érkező információk hiányában unalmat, lankadó koncentrációt és evvel összefüggő hibatípusokat eredményez.

Ugyanilyen vagy alig eltérő jelentésben használt kifejezések: információhiány

Ellentéte: információs túlterheltség

Tágabb fogalomcsaládjához tartozó kifejezések: információmenedzsment, információmegosztás, információ-visszatartás

Milyen kategória? Ergonómiai és szervezetpszichológiai szakszó.

A szó a nyelvi rendszerben inkonzekvens módon van jelen. Amint nem az érintett tudományterületek használják, azonnal téves értelmezéseket kapcsolnak hozzá.

Bill Gates 2006 májusában, a Microsoft által hagyományosan megszervezett vállalatvezetői csúcstalálkozó előtt, szintén szokása szerint, levelet tett közzé a „felhasználókhoz” (Gates, 2006). Ebben saját szóalkotásként, az információs túlterheltség ellentéteként „bevezeti” azt a fogalmat, amit ő információs alulterheltségnek nevez. Ez alatt azt érti, hogy „elönt minket az információ, de ez nem azt jelenti, hogy eszközeink is vannak az adatok eredményes felhasználására”.

Mindevvel az a gond, hogy a fogalmat már jóval Gates előtt használták, ráadásul másra. Gates az információemésztés, az információfeldolgozás zavaráról beszél, amit a túl sok információ és a megfelelő megoldások hiánya okoz. Az információs alulterheltség azonban egészen mást jelent. Információszegény munkahelyi környezetet vagy helyzetet. Kevés, nem kielégítő tartalmú és ütemben érkező, irreleváns bejövő információt, amely sajátos ergonómiai deficitet eredményez: „csökken a figyelem, nő a ‘kihagyás” típusú hibák száma”. (Az Interneten keresztül elérhető több tucat magyar előfordulás szinte kivétel nélkül ezt a definíciót tartalmazza és használja, forrás feltüntetése nélkül. Így csak sejtésünk lehet arról, hogy a lánc legeleje talán egy, a Műegyetem Ergonómia Tanszékén született oktatási anyag).

A kifejezés annak a fogalomcsaládnak a része, amelyben a szenzoros alulterheltséget (bárminemű inger hiánya) és a mentális alulterheltséget (az elmét működésre késztető helyzetek hiánya) találjuk. Az információs alulterheltségnek elsősorban szervezeti okai lehetnek: rosszul megtervezett folyamatok, az információtudatosság hiánya, információs szigetek kialakulása, ahonnan nem áramlik tovább az információ. Lyman (2011) tapasztalta meglepve a biotechnológiai ipar szereplőinél, hogy noha remek szakcikkek tömege állna rendelkezésükre, nincs szándékuk ezek követésére, olvasására, szemlézésére. Mindez már a tudatos információ-elkerülésről üzen, ami szintén az alulterhelés forrása lehet.

Emiatt fontos kizárni és bírálni azt az értelmezést is, ami az alulterhelést úgy határozza meg, mint „a kérdéseink megválaszolásához, problémamegoldáshoz, feladat-ellátásához szükséges információkhoz való hozzáférés nehézségei miatt előálló helyzetet” (ahogy az IEAPedia teszi). Itt ugyanis másról van szó: létezik információéhség, információtudatosság, csak éppen nehézségeket okoz a kívánt információ megszerzése. Ezt sokkal jobban kifejezi az információs szárazság vagy az információkeresés alacsony hatékonysága, az információs deficit fogalma.

Értékelés és ajánlás: A fogalom valóságos jelenségre vonatkozik, és munkahelyi környezetben érvényes. Ott ellentéte, az információs túlterheltség is jól értelmezhető. Ám mivel utóbbi kilépett ebből a szűk jelentéstartományból, és a civilizációs betegségként való mitikus értelmezést terjesztette el, sokszor az egyértelmű ellentétének tűnő alulterhelést is a túlterhelés szükségtelenül kiterjesztett fogalmi terében próbálják értelmezni (ahogy Bill Gates tette). Kérdés, hogy az információs túlterhelés diskurzusának konszolidálása segíthet-e az információs alulterhelés „megtisztításában is”.

Irodalom:

http://www.center.hu/tudastar/cikkek/az_uzleti_intelligencian_tul.html [2016-05-06]
Lyman, S. (2011): What Does Biotech Really Suffer From? Information Overload, or Underload? X-conomy, Január 8.
Gates, B. (2006): Az üzleti intelligencián túl: Átfogó megközelítés a vállalati információk kezelésében. Bill Gates levele a felhasználókhoz, Május 17.
http://www.xconomy.com/seattle/2011/01/18/what-does-biotech-really-suffer-from-information-overload-or-underload/#
Az IAEPedia (az Information Age Education (amerikai non-profit cég) oktatási anyaga: http://iae-pedia.org/Information_Underload_and_Overload#Information_Appropriate_Load [2016-05-08]

Leave a Comment