Információs állomás – Information station/ infostation

Információs állomás – Information station/ infostation

  1. Információs állomás ~ mobil telefonhálózatok elszigetelt és ritkán használt területein kialakított olyan, speciális csomópont, amely kizárólag akkor továbbít adatot, amikor egy mobiltelefon vagy más mobil eszköz a vételi körzeten belül tartózkodik.

Ugyanilyen vagy alig eltérő jelentésben használt kifejezések: –

Tágabb fogalomcsaládjához tartozó kifejezések: mobil távközlés, információs infrastruktúra

Milyen kategória? Kevés fantáziával megalkotott távközlés-műszaki definíció.

A szó a nyelvi rendszerben kizárólag a távközlési hálózati specialisták számára hordoz jelentést.

  1. Információs állomás ~ épületekben vagy közterületen felállított információs célú szerkezet, amely a puszta tájékoztatáson túlmenően információs célú tranzakcióra is módot ad (tehát a megjelenítő modul mellett adatbeviteli modulja is van).

Ugyanilyen vagy alig eltérő jelentésben használt kifejezések: információs kioszk, információs terminál, információs pult, információs pont, információs benzinkút

Tágabb fogalomcsaládjához tartozó kifejezések:

Milyen kategória? A hétköznapi szókincs része, emiatt fantázianévként (cégek, tartalomszolgáltatók) is gyakori.

A szó a nyelvi rendszerben jelen van ugyan, de számos más kifejezést is használnak ugyanerre a fizikai objektum-típusra.

  1. Az információs állomások a távközlési kapacitások növelését és a költségek csökkentését szolgálják. A szakirodalom két formáját különbözteti meg, a statikus és a mobil információs állomásokat (Woungang és társai, 2013). Az elmúlt két évtizedben számos műszaki megoldást dolgoztak ki, hogy az alapcélokat még hatékonyabban lehessen ellátni. A megoldás a lefedettség növekedésével egyre szűkebb területekre szorul vissza, de a távközlésszakma konyhanyelvében, tankönyvekben és műszaki leírásokban még sűrűn találkozunk a kifejezéssel.
  1. Az ezredforduló óta a fizikai közterekbe telepített, rögzített önkiszolgáló információs eszközök újabb és újabb generációit ismerhetjük meg. Ezek a gyakran egyedi formatervezéssel rendelkező, mégis erőteljes objektumok műanyag, fém, ritkán fa és üveg különböző kombinációiban készülnek, folyamatos hálózati hozzáféréssel rendelkeznek, egyre inkább érintőképernyővel működnek. Angolszász mintára terjedt el a kioszk elnevezés, a semleges hangulatú állomással és a pusztán az információ kijelzésére szűkítő terminállal szemben.

Amikor pénzügyi vagy vásárlási/eladási tranzakció történik, az állomás gazdasági értelemben eladási hely (Point of Sale, POS, mint pl. a jól ismert bank-automaták vagy fénykép-előhívó szerkezetek), amikor kizárólag tájékoztató funkciója van (középületben, közlekedésirányításban, turizmusban), akkor információs pont (Point of Information, POI). Információs pultnak akkor nevezzük inkább, ha nem teljesen önkiszolgáló, hanem a felhasználónak valaki személyesen segít („áll” valaki a túloldalon). Egészségügyi, környezetvédelmi és közlekedés-irányítási céllal az eszközök lehetnek hordozhatóak, áthelyezhetőek, így ezen a területen is megnyílt a mobil információs állomások (Mobile Information Station, MIS) korszaka.

Értékelés és ajánlás: A távközlésszakmai használat a technológiaváltások miatt tovább fog csökkenni, a kioszk pedig sokkal népszerűbb és elterjedtebb kifejezés, mint az állomás. A semmitmondó ’információs állomás’ már középtávon is esélyes a nyelvből való kikopásra.

Irodalom:

Woungang, I. et al. (szerk.) (2013): Routing in Opportunistic Networks. Springer.

Leave a Comment