Információs alkímia – Information alchemy

Információs alkímia – Information alchemy

Információs alkímia ~ annak a tudománya és művészete, ahogyan értéktelen információs nyersanyagból értékes tudást állítunk elő.

Ugyanilyen vagy alig eltérő jelentésben használt kifejezések: DIK-modell, információs létra, információs spektrum, információs kontinuum

Tágabb fogalomcsaládjához tartozó kifejezések: információ-érték, információ értéklánca, tudás, bölcsesség, transzformáció

Milyen kategória? Többszöri kísérlet ellenére nem tudott belőle információmenedzsment szakszó válni, ám fantázianévként rendkívül népszerű.

A szó a nyelvi rendszerben angolszász nyelvterületen többfajta használatban elterjedt, nálunk teljesen ismeretlen.

Amiként az egykori alkimisták értéktelen nyersanyagokból próbáltak aranyat előállítani, úgy születik meg az adatokból és az információból a tudás, különleges transzformációk nyomán előálló ’aha-élményként’.

Ezt az intenzív és szuggesztív képet és saját szóalkotásaként az információs alkímiát Mike Eisenberg népszerűsíti 2012 óta, előadásokban és rövid szakmai szövegekben (Eisenberg, 2012). Csakhogy előtte 10 évvel már pontosan ilyen címmel jelent meg érdekes tanulmánykötet az egyetemek tudásmenedzsmentjével kapcsolatban (Bernbom, 2000), s közel húsz évvel ezelőtt is próbálkozott már két kiváló tudós, hogy bevezesse és alkalmazza a fogalmat. Thomas Backer (1993) a tudáshasznosítás (knowledge utilization) mágiájaként, Gary Marchionini (1995) pedig egy ideális információrendszertől elvárt képességként, amivel a releváns információkat mindig a felhasználás szempontjából leginkább alkalmas formában jeleníti meg újra (re-representation).

Mindennek az a tanulsága, hogy bármilyen szellemes és attraktív is a kifejezés, nem tud meggyökeresedni az információtudományban. (Mostanra már Eisenberget is elfelejteni látszik az eleve gyér recepció).

Ugyanakkor feltétlenül érdemes kiemelni, hogy a kifejezés fantázianévként módfelett felkapott. Több vállalat választotta magának ezt a nevet (legismertebb közülük a brit marketinginformációs tanácsadó cég, az Information Alchemy Ltd). Ezen a néven állítottak össze brit információmenedzsment-szakértők egy gazdag forrásgyűjteményt, ezt a nevet választotta az a Twitter-oldal, amely az eisenbergi gondolat jegyében a marketing-adatból előállított tudás rejtelmeit boncolgatja, és akkor még nem beszéltünk Shirley Keeton fantasztikus Pinterest-oldaláról, amely a vizuális gondolkodással foglalkozik, vagy Carson Grubaugh festő és grafikus Információs alkímia című izgalmas képéről.

Értékelés és ajánlás: Abban, hogy a kifejezésnek nincs hazai recepciója, feltehetően az játszik közre, hogy az alkímia szóhangulata sokkal pozitívabb, izgalmasabb kontextusokban forog az angolszász világban. Mert noha az alkimisták bizonyos vonatkozásban a modern tudomány előfutárai is voltak, nálunk mégis az ezotéria és az áltudomány szelleme lengi be őket, így az alkímiát tartalmazó szókapcsolatoknak kevés esélye van a figyelemgazdaságban.

Irodalom:

Eisenberg, M. (2012): Information Alchemy: Transforming Data and Information into Knowledge and Wisdom. Március 30.
https://faculty.washington.edu/mbe/Eisenberg_Intro_to_Information%20Alchemy.pdf[2015-11-29]
Eisenberg, M. (2012): Information Alchemy (TED-előadás, Augusztus 28.) https://www.youtube.com/watch?v=dTpYbvmpm2o
Stein, F. (2013): Information Alchemy: The Transmutation of bits and bytes into Knowledge.IBM Big Data & Analytics Hub, Március 6.http://www.ibmbigdatahub.com/blog/information-alchemy-transmutation-bits-and-bytes-knowledge
Backer, T. E. (1993): Information Alchemy: Transforming Information Through Knowledge Utilization. Journal of the American Society for Information Science, 4, 217-221.
Bernbom, G. (szerk): Information Alchemy: The Art and Science of Knowledge Management. (EDUCAUSE Leadership Strategies), Wiley, 2000.
Marchionini, G. (1995): Information Seeking in Electronic Environments. Cambridge University Press.
A szövegben említett Web-oldalak: http://www.information-alchemy.co.uk/index.htm
https://twitter.com/infoalchemy  http://hodtech.net/information-alchemy.html
https://www.pinterest.com/ACuriousLife/information-alchemy/

Leave a Comment