Információmunkás – Information worker

Információmunkás – Information worker

Információmunkás ~ fizikai javak előállítása helyett munkaidejében információ létrehozásával, fejlesztésével, megosztásával, kezelésével vagy akár fogyasztásával foglalkozó dolgozó.

Ugyanilyen vagy alig eltérő jelentésben használt kifejezések: szellemi munkás, tudásmunkás, szimbólum-feldolgozó, tudásmunkás, fehérgalléros dolgozó

Ellentéte: fizikai munkás, kékgalléros dolgozó

Tágabb fogalomcsaládjához tartozó kifejezések: információ-és tudásgazdaság, információ-és tudásszektor

Milyen kategória? Gazdaságtudományi szak-terminológia.

A szó a nyelvi rendszerben meglepő módon kevéssé terjedt el, pedig a kifejezésnek magas a szakmai elfogadottsága.

Peter Drucker 1959-ben alkotta meg a tudásmunkás (knowledge worker) kifejezést, annak érzékeltetésére, hogy a 21. századra a vállalatok és nagy szervezetek világában a legértékesebb vagyon-elemmé a dolgozók és az ő termelékenységük válik (Drucker, 1959). Ahogy azonban a hatvanas évek elejétől a gazdaságstatisztikai rendszerekben is elkezdett szétválni az információ-és a tudásgazdaság, úgy a munka világában is elkezdtek differenciálni az információs-és a tudásmunka között.

Ennek megfelelően az információmunkás mai definíciói azt hangsúlyozzák, hogy olyan feladatkört ellátó dolgozóról van szó, aki információk használatával támogat döntéshozatalt vagy cselekvést, vagy létrehoz információkat, amelyek mások döntését vagy cselekvését befolyásolja (Rasmus, 2012). Mindez azt is jelenti, hogy rutinszerű, kevés kreativitást és gondolkodást igénylő tevékenységeket sorolnak ide, s nem véletlen, hogy még ezek a munkafajták is folyamatosan ki vannak téve az automatizálásnak, gépesítésnek. A huszadik század elejének tipikus információmunkásai az újságírók, gépírók, gyorsírók, humán kompjuterek (munkaidejükben egyfolytában számolási műveleteket végző dolgozók) és a hirdetésekkel foglalkozók voltak, az információmunka kifejezés is miattuk született meg, 1904-ben. Ma a könyvelők, adatfeldolgozók, ügyfélkapcsolat-kezelők, call centerek dolgozói stb. sorolhatóak elsősorban ide.

Értékelés és ajánlás: A „tiszta” munkaköri besorolások egyre nehezebbek, mindinkább az a kérdés, hogy milyen arányban végez valaki információs munkát, és mennyi tartozik más típusú tevékenységhez. A bizonytalanság miatt nehéz felmérni, meddig lesz megfelelő és kielégítő a munkavégzés természetének leírásához a jelenlegi néhány kategória, s mikor váltja fel ezeket egy nagyobb felbontású fogalmi háló.

Irodalom:

Drucker, P. F. (1959): The Landmarks of Tomorrow. Harper and Row.
Rasmus, D. W. (2012): What is an Information Worker? Serious Insights, Június 24.http://www.seriousinsights.net/what-is-an-information-worker/ [2014-08-26]

Leave a Comment