Információlogisztika – Information logistics

Információlogisztika – Information logistics

Információlogisztika ~ annak szakszerű biztosítása, hogy a termelési/szolgáltatási/működési ciklusokat ügyfél-és szituáció-vezérelten támogató információk a megfelelő pillanatban, megfelelő formátumban, megfelelő tartalmi összetételben (ill. feldolgozottsági szinten), megfelelő minőségben és mennyiségben, megfelelő időben, megfelelő helyen, a megfelelő személyek számára megfelelő (belső elszámoló) áron rendelkezésre álljanak.

Ugyanilyen vagy alig eltérő jelentésben használt kifejezések: információtervezés, információmenedzsment

Tágabb fogalomcsaládjához tartozó kifejezések: információ-kormányzás, információmérnökség

Milyen kategória? A vállalati információgazdálkodás egyik meghatározó jelenségcsoportjának megnevezésére alkalmazott szakkifejezés.

A szó a nyelvi rendszerben a használók szűk szakmai körein kívül alig ismert.

A szállítástudományból kinőtt komplex tudásterület, a logisztika mintájára megalkotott információlogisztika fogalmának „atyja” nem a nagy matematikus és könyvtártudós, Shiyali Ramamrita Ranganathan (1892-1972), akinek számos nyilvános Web-oldal a szókapcsolat kitalálását tulajdonítja, gyermeteg módon összekeverve őt a tárgyban érintőlegesen publikáló szoftver-szakemberrel, Anand Ranganathannal. A kifejezést egy hetvenes évek-végi cikk vezette be a köztudatba, nagyjából a ma is használt értelemben (Wormley, 1978), és felsőfokú oktatása is ugyanekkor kezdődött el a Harvard Egyetemen.

Három évtized alatt mintegy száz előfordulást lehetett feljegyezni, aztán az utóbbi időben robbanás-szerűen megnőtt a témával foglalkozó kutatások, könyvek, tanulmányok, képzések és tréningek száma (gazdag és friss áttekintését ld. Haftor, 2012).

Az általános értelemben vett információlogisztikus létező szaktudás, és növekvő érdeklődés mutatkozik iránta a piacon. A vállalatok és a nagy szervezetek ugyanis a saját információs folyamataikat ugyanúgy szervezik, mint a termelést: futószalag-szerűen. Az információk valahonnan valahová áramlanak, és útjuk során mindig az éppen érintett részleg vagy dolgozó kezén mennek át. Emiatt minden érintett csak annyit lát az információkból, amennyire neki programozottan szüksége van, és annyit változtat rajtuk, amennyit a hatás-és munkaköre előír. A logika manufakturális: mindenki csak egy adott részfeladatot végez hatékonyan. Az információkezelés ezért kiált „generalistáért”, aki a teljes folyamat illetve az információk teljes életciklusának felelőse. Ez az áttekintő képesség teszi lehetővé, hogy a „szalagmunkás” puszta végrehajtói teljesítménye helyett a részletekkel bíbelődjön, hagyományokat megkérdőjelezzen, folyamatokat újragondoljon – vagyis ne csak alkalmazza, hanem tesztelje és tovább is fejlessze a mozgósított tudásokat. Az információlogisztikusnak áttekintő rálátással kell rendelkeznie az információgyűjtés, termelés, feldolgozás, tárolás, továbbítás alrendszereiben használt alap-eszközökről, szoftvermegoldásokról (olykor még a pre-digitális technikákról is) – és evvel egyidejűleg azokról a konkrét szervezeti célokról és funkciókról, amelyeknek mindezek a szolgálatába állíthatóak.

Értékelés és ajánlás: Annak ellenére, hogy ilyen néven képzések sora folyik, az információlogisztikus jelenleg még nem önállóan definiált szakma, hanem inkább szerepkör. Az információlogisztika sem tudomány, hanem kihívásokkal teli kutatási terület, amelynek művelésében főleg amerikai, német és skandináv felsőoktatási és akadémiai intézmények látnak lehetőséget. Azt gondoljuk, a szerepkör felértékelődése a fogalom gyors népszerűvé válását és elterjedését eredményezheti a következő 5-10 évben.

Irodalom:

Wormley, P.W. (1978): Information logistics: Local distribution (delivery) of information.Journalism Quarterly, 3, 635-644.
Haftor, D. M. (2012): Information logistics. A proposed notion. In: Aseeva et al. (eds.): 11th International Conference on Perspectives in Business Informatics research, National research University Higher School of Economics, Nizhny Novgorod, 60-78.
Karvalics L. (2013): Info-portrék 5. Az információlogisztikus. It-Business Online Széljegyzet, Május 7. http://www.itbusiness.hu/Fooldal/publicisztika/Z_Karvalics_Laszlo/az_informaciologisztikus.html

 

Leave a Comment