Információközvetítő – Infomediary

Információközvetítő – Infomediary

Információközvetítő ~ információ-áruk előállítója vagy továbbértékesítője: olyan „harmadik fél”, akinek köszönhetően értékes információtöbblet birtokában lehet gazdasági döntéseket hozni, lépéseket tervezni.

Ugyanilyen vagy alig eltérő jelentésben használt kifejezések: információbróker

Tágabb fogalomcsaládjához tartozó kifejezések: információ-áru, információtermelés, információkereskedelem, információmunkás, információs szakértelem, az információ értéklánca

Milyen kategória? Az elektronikus gazdaság és az információgazdaság metszéspontján kialakult szakmai kifejezés, még nem érte el a szintet, hogy erős gazdaságelméleti terminussá váljon.

A szó a nyelvi rendszerben angol nyelvterületen népszerű, Magyarországon ritka a használata.

A hétköznapi nyelvhasználatban információközvetítés alatt hírek, értesülések egyik szereplőtől a másikig való eljuttatását értjük. Az elektronikus kereskedelemben azonban erre egy egészen sajátos jelentés épül, amelynek mélyén ráismerünk ugyan erre az eredeti értelemre, ám éppen a speciális többlet miatt használjuk.

A termékek áramlásában a közvetítő szereplők (intermediaries) küldetése az, hogy a termelőtől a fogyasztóig tartó hosszabb-rövidebb út bejárását az általuk képviselt hozzáadott értékkel támogassák. Ennek az értékláncnak tipikus szereplői a nagykereskedők, akik a termelők és a fogyasztóval kapcsolatban álló kiskereskedők között közvetítenek.

Az Internet és az elektronikus kereskedelem világában a közvetítés, mint szerep kettős nyomás alá kerül. Egyrészt a hálózati eszköztár lehetővé teszi számos szereplő kiiktatását az értékláncból avval, hogy közvetlen kapcsolat létesíthető termelő és fogyasztó vagy nagykereskedő és vásárló között (ezt egy némiképp rémséges, de nehezen kiváltható terminussal dezintermediatizációnak hívjuk), ám az új értékesítési csatornáknak azonnal megteremtődnek a saját, szakosított közvetítői (például a kis összegű online vásárlást lehetővé tévő fizetési szolgáltatásokat nyújtó cégek (ez a reintermediatizáció jelensége).

Az elektronikus gazdaság és kereskedelem másik figyelemre méltó fejleménye az információs áruk, információs termékek ugrásszerűen bővülő körének megszületése. Ezeknek a jószágoknak ugyanúgy kiépülhet az értékláncuk, így az információ közvetítő szereplői, az információközvetítők (information intermediaries) rövid alakjaként terjedt el az infomediary kifejezés.

Ilyen értelemben felfogott információközvetítők a digitális világ előtt is léteztek. Voltak, akik különböző forrásokból származó hírek összegyűjtésével vagy kivonatolásával adtak értéket az információknak a fogyasztókig vezető útján. A legérzékenyebb és legkeresettebb információ-típus a kezdetek óta a termelők és közvetítőik, a kereskedők viselkedését és döntéseit meghatározó ár-információ, erre számos közvetítő települt rá az idők során. De információközvetítők azok is, akik kutatási eredményeket, piaci elemzéseket, versenytárs-figyelési jelentéseket állítanak elő vagy juttatnak el vásárlókhoz.

Az Internet világában is fontosak maradtak az ár-információk, de mára még alapvetőbbnek számítanak a fogyasztókra – viselkedésükre, szokásaikra, értékeikre, választásaik szerkezetére, személyes preferenciáikra – vonatkozó információk. Mindezt már 1997-ben felismerte a McKinsey tanácsadója, John Hagel és a Harvard Business School professzora, Jeffrey Rayport, és az utóbbi intézmény rangos folyóiratában megjelent cikkükkel ők „robbantották be” az információközvetítésről szóló, azóta módfelett kiterjedtté vált szakmai párbeszédet és a mögötte álló üzleti modelleket..

A legtöbb információközvetítő (legyen az személy, Web-oldal, adatbázist építő mesterséges intelligencia) ma a személyes adatokban rejlő értékre épít. Főleg arra ad módot, hogy a szolgáltatók keressenek több pénzt vagy növeljenek profitot a megszerzett információs profilok révén. Ám mivel a személyes adatokkal azok tulajdonosa is rendelkezik, léteznek olyan megoldások, amelyek kifejezetten számukra teremtenek értéket – testre szabással, egyedi információs környezetekkel. Az első, tudatos információközvetítő az AllAdvanced nevű, 1999-ben indult online reklámcég volt. Bár ez a vállalat azóta megszűnt, számos marketing-és hirdetési célú információra szakosodott utóda kelt életre az ezredforduló után. A nagy látogatottságú oldalak szinte automatikusan információközvetítővé is váltak, azáltal, hogy saját ügyféladataik más piaci szereplők számára jelentenek értéket.

Értékelés és ajánlás: Az információközvetítő az e-kereskedelem szaknyelvének bevett kifejezése. Hétköznapi használata azért nem terjedt el, mert jelentése körülírható és megérthető úgy is, hogy a magyar fordításban kicsit nehézkes szószerkezetet nem használjuk. Így azokra a pontokra helyeződik a hangsúly, amelyek a felhasználók számára a leginkább jelentőséggel bírnak: személyes adataik felhasználása harmadik fél által, ezek veszélyei, a megfigyelhetőségben rejlő kockázatok, az információs önrendelkezés lehetőségei.

Irodalom:

Hagel, J. III. – Rayport, J. (1997): The Coming Battle for Customer Information. Harvard Business Review, 1.  https://hbr.org/1997/01/the-coming-battle-for-customer-information/ar/1 [2016-04-13]
Butler, M. (2000): Dawn of the infomediaries. Computer Weekly, Július.
http://www.computerweekly.com/feature/Dawn-of-the-infomediaries [2016-04-20]

Leave a Comment