Információfúzió – Information fusion

Információfúzió – Information fusion

Információfúzió ~ különböző forrásokból, különböző időben született információk emberi vagy gépi döntéseket hatékony, automatikus vagy fél-automatikus megoldásokkal támogató reprezentációkká alakítása.

Ugyanilyen vagy alig eltérő jelentésben használt kifejezések: információintegráció, adat-deduplikáció, referenciális integritás, szenzoros fúzió

Ellentéte: információvesztés

Tágabb fogalomcsaládjához tartozó kifejezések: információnyereség, információtöbblet, információs csatorna, információs műveletek

Milyen kategória? Egy korábbi kifejezést a szükségesnek minősülő többletjelentési igény miatt felváltó adattudományi-informatikai szakterminus.

A szó a nyelvi rendszerben az érintett szakmai szubkultúrákban népszerű, elterjedtsége növekszik, a magyar beszélőközösségben is.

A kifejezés meghatározását egy olyan svéd forrás nyomán adtuk meg (Information Fusion Research Program, University of Skövde), amely valamennyi, a nyolcvanas évek vége óta használatban forgó definíció áttekintése után vállalkozott azok közös metszetének megformálására. Ez egyúttal frissítést és aktualizálást is jelent a menet közben végbement technológiai változások, az erősödő tudományos reflexió és az alkalmazási területek számának szaporodása miatt (Boström, 2007).

Előzménye, a sokáig használt információintegráció (information integration) elsősorban a heterogén forrásokból érkező, heterogén formátumú információkra volt érzékeny (amelyre adatkonszolidáció volt a válasza), és főleg strukturálatlan adattömegen végzett rendezési műveletekkel érte el, hogy későbbi adatbányászatra egyáltalán használható nyersanyaga legyen. Az információfúzió fogalmának bevezetését azok a gyakorló és elméleti szakemberek kezdeményezték, akik szerint az értékhozzáadás folyamata nem állhat meg ezen a ponton, a lényeg új információs alakzatok megteremtése, amelynek értelmét nem puszta léte, hanem a révén valóban csökkenthető bizonytalanság adja. (Természetesen a fogalmi innovációs nyomásban az is közrejátszott, hogy a szenzorok új generációja és a „dolgok Internete” egyre meghatározóbb szerepet kezdett betölteni az adatfolyamban).

A szükséges többletet kifejező fogalom köré épülő tudományos diskurzus érettségét mutatja, hogy két nemzetközi szakfolyóirat specializálódott erre a területre (az Elsevier 2000-ben indult Information Fusion. An International Journal on Multi-Sensor, Multi-Source Information Fusion című lapja és a 2006 óta megjelenő Journal of Advances in Information Fusion). Utóbbi a tudományszak nemzetközi társaságának (International Society of Information Fusion, ISIF), amely 2016-ban a 19. szakkonferenciáját rendezi meg (The International Conference on Information Fusion).

Értékelés és ajánlás

Magyarul a hosszabb és nehézkesebb ’összeolvadás’ helyett jövevényszóként a fúzió különböző alakváltozatai honosodtak meg és széles körben használatosak. Elsődleges felhasználási területe az atomfizika és atomenergia, valamint a vállalat-egyesülések világa. Az erős szóhangulat mindkét esetben (fúziós reaktor, cégfúzió) megteremti az új minőség létrejöttének képzetét, ezért az információfúzió esetében is szerencsésnek mondható. Az más kérdés, hogy az igei használat (fuzionál) olykor furcsán hat, esetünkben is inkább kerülendő.

Irodalom:

Boström, H. et al. (2007): On the Definition of Information Fusion as a Field of Research
http://his.divaportal.org/smash/get/diva2:2391/FULLTEXT01.pdf  [2016-01-22]

 

Leave a Comment